GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Önlisans

1 Hayvan yetiştirme ve hayvan besleme uygulamalarını pekiştirebilme
2 Farklı çiftlik hayvanı türlerinin üretimlerinde kullanılan tekniklerle ilgili bilgileri kullanabilme[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 ---
2 ---
3 ---
4 ---
5 ---
6 ---
7 ---
8 ---
9 ---
10 ---
11 ---
12 ---
13 ---
14 ---
15 ---
16 ---Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
Uygulama/Pratik 14 4 56
Tartışma 14 1 14
Soru-Yanıt 14 1 14
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 131

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 1 4 4 5 4 3 4 5
ÖÇ 2 5 1 4 4 5 4 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek