GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7010002152018 YEM ANALİZ VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Ders 2 3 4,00

Önlisans


Türkçe


Yemlerin değerlendirilme sistemleri hakkında teorik bilgiye sahip olma, yemlerin analizleri hakkında teorik bilgiye sahip olma ve analizleri uygulayabilme becerisi edinme.


Öğr. Gör. Özgün IŞIK


1 Yem değeri ve yem kalitesine ait temel tanım ve kavramları bilme
2 Yem değerlendirme yöntemlerini kavrayabilme
3 Fiziksel analiz yöntemlerini uygulayabilme
4 Wendee analiz yöntemlerini uygulayabilme
5 Yemde nişasta, şeker analizlerini uygulayabilme
6 Yemde van soest analizlerini uygulayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yem değeri, Yem değeri tayin yöntemleri, in vitro, in vivo ve in sitü yöntemler


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yem, yem değeri ve yem kalitesi hakkında temel kavramlar Yem Analiz Laboratuvarının tanıtılması
2 Yem değerinin saptanmasında kullanılan yöntemler hakkında genel bilgiler (in vitro, in vivo ve in situ) Laboratuvar güvenliği
3 İn vitro yöntemler, fiziksel analiz yöntemleri Kaba yemlerde fiziksel analizler
4 Fiziksel analiz yöntemleri Yoğun ve karma yemlerde fiziksel analizler
5 Kimyasal analiz yöntemleri Örnek alma
6 Kimyasal analiz yöntemleri Yemlerin kimyasal analize hazırlanması, öğütme ve saklama
7 Kimyasal analiz yöntemleri Tartım, kuru madde analizi, havada kuru numunenin hazırlanması
8 ARASINAV
9 Kimyasal analiz yöntemleri Ham kül analizi
10 İn vivo yöntemler, klasik sindirim denemeleri Ham protein analizi
11 Klasik sindirim denemelerinde dikkat edilecek hususlar, sindirim derecesi Ham yağ analizi
12 İn situ yöntemler, naylon torba tekniği Ham selüloz analizi
13 NIRS yöntemi Nişasta analizi
14 Yem analiz yöntemlerinin karşılaştırılması Şeker analizi
15 Yem analiz yöntemlerinin karşılaştırılması NDF, ADF ve ADL
16 FİNAL Analiz raporlarının toplanması

-


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 1 1 1
Rapor Hazırlama 1 30 30
Rapor Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Laboratuvar Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 111

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 5 4
ÖÇ 2 5 5 4
ÖÇ 3 5 5 4
ÖÇ 4 5 5 4
ÖÇ 5 5 5 4
ÖÇ 6 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek