GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7010001212018 HAYVAN YETİŞTİRME İLKELERİ Ders 1 1 4,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; hayvansal ürünlerin önemini kavramasını, ülkemiz ve dünyadaki durumunu değerlendirebilmesini, evciltme, türler, ırklar, üreme ve döl verimi, laktasyon ve süt verimi, çevre ve çevreye uyum ile hayvan ıslahının temel ilkelerine ait temel bilgileri kavramasını sağlamaktır.


Dr. Arda Sözcü


1 Çiftlik hayvanlarının ve elde edilen ürünlerin önemini kavrayabilme
2 Ekonomik önemi olan türler ile ırkların kökenleri hakkında bilgi sahibi olarak sınıflandırma yapabilme
3 Çiftlik hayvanlarında üreme organları ve üreme etkinliklerine ait temel bilgileri açıklayabilme
4 Meme yapısı ve süt oluşumuna ait temel bilgileri değerlendirebilme
5 Hayvan ıslahı kavramı ve kapsamı ile hayvansal üretim arasında ilişki kurabilme


Yok


Yok


Tarımsal üretim içerisinde hayvansal üretim ve önemi, Hayvansal üretimin Türkiye ve dünyadaki durumu, Türkiye hayvancılığının sorunları, evciltme ve evciltme ile meydana gelen değişimler, çiftlik hayvanlarında üreme ve döl verimi, etkileyen unsurlar, üreme etkinlikleri, seleksiyon ve melezleme, türler, ırklar ve yetiştirme bilgileri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Hayvansal üretim ve önemi
2 Dünya ve Türkiye’de hayvansal üretim
3 Evciltme
4 Tür ve ırk kavramı
5 Üreme ve döl verimi-I
6 Üreme ve döl verimi-II
7 Gebelik ve doğum
8 Arasınav
9 Memenin yapısı ve laktasyon
10 Kanatlı hayvanlarda üreme
11 Yumurta biyolojisi ve kuluçka
12 Çevre ve çevreye uyum
13 Barındırma ve temel ilkeleri
14 Hayvan ıslahı
15 Hayvansal üretimde biyoteknolojik uygulamalar
16 Final sınavı

- Şengonca, M. 2005. Hayvan Yetiştirme İlkeleri. E.Ü. Yayınları, Ziraat fakültesi Yayın no: 534. Bornova, İZMİR. 192 s. -Özcan, L., Torun, O. 1998. Hayvan Yetiştirme. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Ders Kitabı:No: C-112. Adana -Düzgüneş, O., A. Eliçin, 1986. Hayvan Yetiştirme İlkeleri. Ders Kitabı. Ank. Ü. Zir. Fak. Yayın No. 978. Ders Kitabı: 288. A.Ü. Basımevi, Ankara.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Derse Katılım 1 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40
Ev Ödevi 1 40
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 1 2 5 5 4 5 1 1
ÖÇ 2 5 1 4 3 5 2 3 1 1
ÖÇ 3 5 1 4 2 5 4 3 1 1
ÖÇ 4 4 1 2 3 5 4 2 1 1
ÖÇ 5 4 1 5 2 4 3 3 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek