GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7010001232018 HAYVAN BESLEME İLKELERİ Ders 1 1 3,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin hayvan beslemenin genel prensiplerini kavrayabilmelerini sağlamaktır.


Öğr. Gör. Özgün IŞIK


1 Hayvan ve besin maddesi, besin maddeleri ve yem arasındaki ilişki, yem ve rasyon arasındaki ilişkiyi anlayabilme.
2 Yem besin maddeleri ve enerjisi hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
3 Hayvanların yaşama payı ve verim payı ihtiyaçlarının karşılanması ilkelerini uygulayabilme.


Yok


Yok


Hayvan ve yem ilişkisi, hayvan vücudu ve yemleri oluşturan komponentler, yem besin maddeleri ve enerjisi, hayvanların yaşama payı ve verim payı ihtiyaçlarının karşılanması ilkeleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Temel kavramlar, yem, besin maddesi, besleme bilimi, hayvan ve yem arasındaki ilişkiler
2 Yem besin maddeleri ve Weende analizleri
3 Yem enerjisi, yem enerjisinin değerleri
4 Yemlerin sınıflandırılması ve yemlere uygulanan işlemler
5 Çiftlik hayvanlarında sindirim sistemi tipleri
6 Çiftlik hayvanlarında yem tüketimi, yem tüketiminin ayarlanması ve yemlenme davranışları
7 Yem değerlendirme yöntemleri
8 Arasınav
9 Hayvan beslemede yaşama payı ihtiyaçları
10 Yaşama payını etkileyen faktörler
11 Hayvan beslemede verim payı ihtiyaçları
12 Gelişme ve besi ihtiyaçlarının karşılanma ilkeleri.
13 Yumurta ve süt ihtiyaçlarının karşılanma ilkeleri.
14 Yumurta ve süt ihtiyaçlarının karşılanma ilkeleri.
15 Yapağı ve iş ihtiyaçlarının karşılanma ilkeleri.
16 Final sınavı


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 15 2 30
Soru-Yanıt 14 1 14
Bireysel Çalışma 15 2 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 96

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 1 1 5 2 1 1 2 3
ÖÇ 2 5 1 1 5 2 1 1 2 3
ÖÇ 3 5 1 1 5 2 1 1 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek