GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7010001182018 HAYVAN BESLEME BİYOKİMYASI Ders 1 2 4,00

Önlisans


Türkçe


Proteinler, karbonhidratlar, lipidler, mineraller, vitaminler, enzimler, hormonların yapısı, sınıflandırılması, organizmadaki fonksiyonları hakkında bilgi edindirme


Öğr. Gör. Özgün IŞIK


1 Besin maddelerinin tanınması
2 Temel biyokimyasal reaksiyonların bilinmesi
3 Besin maddelerinin görevlerinin bilinmesi ve eksikliklerinin yol açacağı sonuçların bilinmesi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yem ve hayvan vücudunu oluşturan temel komponentler, proteinler, karbonhidratlar, lipidler, mineraller, vitaminler, enzimler ve hormonların sınıflandırılması, genel yapıları, organizmadaki fonksiyonları, yetersizliklerinde görülen aksaklıklar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Organik kimya, biyokimyanın esasları hakkında genel bilgiler, fonksiyonel gruplar
2 Beslenmenin genel esasları(Beslenmenin tanımı ve ana mekanizmaları, hayvan vücudunun ve yemlerin yapıları)
3 Karbonhidratlar; sınıflandırılması, monosakkaritler, (genel reaksiyonları, asimetrik karbon atomu, izomerizm, monosakkaridlerin halkalı yapıya geçişleri) önemli monosakkaridler (pentozlar, heksozlar), monosakkarid türevleri
4 Disakkaritler; sukroz, laktoz, maltoz, sellobiyoz, trisakkaritler

- Church, D.C. 1979. Digestive physiology and nutrition of ruminants, Second Ed.,p: 350, USA. - Champe, P.C., Harvey, R.A. 1997. Biyokimya. Uludağ Üniv. Tıp Fak. Biyokimya ABD., 2. baskı, s:420, İstanbul - Okuyan, R., Filya, İ. 2003. Hayvan Besleme Biyokimyası. Uludağ Üniv. Zir. Fak., s:194, 2. Baskı, Bursa - Yazgan, O., Cufadar, Y., Olgun, O. 2007. Hayvan Besleme Biyokimyası. Selçuk Üniv. Zir. Fak., s:233, Konya - Özkul, H. 2010. Hayvan Besleme Biyokimyası (ppt sunum, ders notu)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 3 28 84
Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 116

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 3 2 3 3 3 4 3 4 3
ÖÇ 2 4 4 4 3 4 3 4 4 3
ÖÇ 3 3 4 3 4 3 3 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek