GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
7010001272020 KARİYER PLANLAMA Ders 1 1 2,00

Önlisans


Türkçe


Kariyer Planlama dersi öğrencilerin iş dünyasını, farklı sektörleri ve bu sektörlerin gereksinimlerini tanımasını sağlayarak; iş dünyasına hazırlık sürecinde kariyer planlamasının önemi hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturmayı hedefler. Ders, öğrencilerin, kişisel yetkinliklerini keşfetmesini ve iş dünyasının beklentilerini doğru anlamasını sağlayarak; bilgi ve becerilerini, ilgili sektörlerin gereklilikleri ile paralellik arz edecek şekilde geliştirmelerine yardımcı olur.


Arş. Gör. Dr. Taner KULAY


1 Kariyer merkezi faaliyetlerinin tanınması
2 Öz farkındalığın artırılması
3 Kariyer seçeneklerinin keşfedilmesi
4 Kendini ifade etme ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi
5 Profesyonel ilişki ağlarının öneminin kavranması
6 Destek birimlerinin tanınması
7 Etkin kaynak kullanımının öğrenilmesi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders öğrencileri profesyonel iş başvurularında kullanılan yöntem ve araçlar konusunda bilgilendirmeyi ve bunları en etkin şekilde kullanabilme becerisi ile ilgili içeriğe sahiptir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanıtım, Kariyer Planlama Dersi Nedir?, Kariyer Yolculuğun Başladı!
2 Zeka Nedir?, Kişilik Nedir?
3 Bunları Biliyor musunuz? Kişisel Özellikler
4 Kariyer Yolunda Fark Yaratmanın Anahtarı: Beceriler
5 Kariyer Nedir?
6 Kariyerime Nasıl Hazırlanırım?
7 Ara sınav
8 Sektör Günleri: Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları
9 Sektör Günleri: Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları
10 Sektör Günleri: Kamu Sektörü
11 Sektör Günleri - Özel Sektör
12 Sektör Günleri: Akademi
13 Sektör Günleri: Girişimcilik
14 Yetenek Kapısı
15 Ders Değerleme
16 Final sınavı

http://www.ytnk.tvYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 1 14 14
Rapor Hazırlama 1 10 10
Proje Hazırlama 1 12 12
Bireysel Çalışma 1 12 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 6 1 2 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 7 1 4 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek