GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9028001042010 MATEMATİK II Ders 1 2 3,00

Önlisans


Türkçe


Genel matematik bilgisini kullanarak iş yaşantılarında karşılaştıkları problemlere somut ve hızlı çözüm üretmek, her türlü karar ve çözüm aşamasında farklı açılardan değerlendirme yaparak en iyi sonuca ulaşmak, en düşük maliyetle en karlı seçimi yapabilmesini sağlamak ve matematiksel işlemleri kullanımını yaygınlaştırmaktır.1 Kaynak maliyeti minimum yaparak karı maksimize etmek
2 Temel matematik bilgilerini anlama ve alanıyla ilişkili olarak kullanma
3 Matematik bilgilerini sonuca ulaşma ve diğer amaçlarla kullanabilme
4 Elde edilen sonuçları yorumlayabilme
5 Alanıyla ilgili temel problemleri standart matematiksel teknikler kullanarak çözebilme
6 Matematiksel hesaplamalar için bilgisayar programlarını kullanabilme
7 Matematiksel hesaplama araçlarını kullanabilme
8 Matematiğin uygulama alanlarında kullanılabilmesi
9 Pratik düşünme ve hızlı karar verme yetisini geliştirmek
10 Karşılaşılabilecek bütün durumları analiz etmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Vektörler, karmaşık sayılar, denklemler ve eşitsizlikler, Matrisler , Lineer Denklem Sistemleri ve istatistik ile ilgili uygulamalar yapmak


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Karmaşık Sayılar-1
2 Karmaşık Sayılar-2
3 Logaritma-1
4 Logaritma-2
5 Limit ve Süreklilik
6 Türev Kavramı-1
7 Türev Kavramı-2
8 Arasınav
9 Türevin Uygulama Alanları
10 İntegral Kavramı-1
11 İntegral Kavramı-2
12 İntegralin Uygulama Alanları
13 Matris Kavramı
14 Lineer Denklem Sistemleri
15 Final sınavına hazırlık
16 Final sınavı

Mahmut Kartal - Zafer Kartal - Yalçın Karagöz, Temel Matematik Cilt 2, Nobel Yayınevi, Şubat 2007 Hüseyin HALİLOV, Alemdar HASANOĞLU, Mehmet CAN , Yüksek Matematik Tek Değişkenli Fonksiyonlar Analizi, Literatür Yayınları, 2002 Matematik Ders Notları Matematik Dünyası DergisiYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 2 3 6
Derse Katılım 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Quiz için Bireysel Çalışma 2 5 10
Ev Ödevi 4 5 20
Toplam İş Yükü (saat) 98

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4
ÖÇ 2 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3
ÖÇ 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5
ÖÇ 4 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3
ÖÇ 5 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5
ÖÇ 6 3 5 5 4 3 4 5 4 3 4 5
ÖÇ 7 4 3 4 5 4 3 3 4 5 4 3
ÖÇ 8 4 5 5 5 4 4 3 3 4 4 5
ÖÇ 9 5 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4
ÖÇ 10 3 3 4 4 5 5 4 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek