GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9028001072010 MATEMATİK-I Ders 1 1 3,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin, günlük hayatta yaşamlarını kolaylaştıracak ve bölüm derslerindeki hesaplamaları yapabilecek temel Matematik bilgilerini öğrenebilmelerini sağlamaktır. Bunun yanında mantıklı ve hızlı düşünme kabiliyetlerini geliştirebilmektir.


-


1 Matematik bilgilerini bölüm içi derslerinde problem ve hesaplamalarına uygulayabilme
2 Matematik problemlerini tanımlama, çözme ve modelleme becerisi kazanabilme
3 Verileri çözümleme ve yorumlama becerisi kazanabilme
4 Analitik ve hızlı düşünme becerisi kazanabilme
5 Mantıklı ve çok yönlü düşünmeyi günlük hayatına aktarabilme
6 Matematiksel okuyabilme ve yazabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Temel Matematik bilgileri; Sayı kümeleri ve bunlar üzerinde tanımlı dört işlem; Bölme-bölünebilme; Obeb-Okek; Üslü ve Köklü sayılar; Mutlak değer; Denklem türleri, denklem kurabilme ve çözüm Teknikleri; Oran-Orantı; Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma; Bağıntı ve Fonksiyon


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Temel Kavramlar(Rakam, sayı kavramları; Sayı Kümeleri; Tam Sayılar )
2 Temel Kavramlar( Rasyonel Sayılar; Ondalıklı Sayılar; Taban aritmetiği)
3 Bölme-Bölünebilme
4 Obeb – Okek (Asal çarpanlara ayırma ve obeb-okek problemleri)
5 Mutlak Değer ve Özellikleri(Mutlak değerin tanımı, İlgili denklemler ve Eşitsizlikler)
6 Üslü Sayılar(Bir reel sayının üssü, üslü sayılarda dört işlem, üslü sayıların özellikleri, üslü denklemler)
7 Köklü Sayılar(Köklü ifadelerin tanımı; Sayıyı kökten kurtarmak ve kök içine almak, köklü sayılarda dört işlem)
8 Ara sınav
9 Birinci Dereceden Denklemler(Bir bilinmeyenli denklem kurma ve çözme)
10 Birinci Dereceden Denklemler(İki bilinmeyenli denklemler ve denklem sistemlerinin çözüm Metodları)
11 İkinci Dereceden Denklemler(İkinci derece denklemlerin Diskriminant yardımı ve çarpanlara ayırma yöntemi ile çözülmesi)
12 Oran-Orantı
13 Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma(Ortak Paranteze Alma, İki kare ve iki küp farkı, toplamı, tam kare, üçlü terimlerinin çarpanlara ayrılması)
14 Bağıntı ve Fonksiyon(Tanımı ve Çeşitleri)
15 Fonksiyonlar(Ters fonksiyon ve Bileşke Fonksiyon ve grafik çizimi)
16 Final

DERS KİTABI: 1. Ötleş, Sema; 2005; Meslek Yüksek okulları için Matematik; Ege Üniversitesi Basımevi; Bornova; İzmir 2.Yılmaz, Cengiz; Banguoğlu, Hasan; Özdil, Tuncer; 2004, Meslek Yüksek okulları Teknik programlar için Matematik 1; Emek Basımevi; Manisa 3. Kurt, Nurcan; Kaynak, Mehmet; 2004, Meslek Yüksek okulları için Matematik 1; Lider Yayın ve Eğitim Hiz. San.; Yenişehir; İzmir


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Ev Ödevi 2 2 4
Toplam İş Yükü (saat) 76

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4
ÖÇ 2 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3
ÖÇ 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5
ÖÇ 4 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4
ÖÇ 5 5 3 4 5 3 4 5 4 3 4 5
ÖÇ 6 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek