GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9028002132010 SENSÖRLER VE TRANSDUSERLER Ders 2 3 3,00

Önlisans


Türkçe


Bu derste her çeşit algılayıcıyı, ilgili devrelerde kullanabilme bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.


Öğr.Gör.Mustafa Orsa


1 Sıcaklık, nem algılayıcılarının kurulumunu yapmak,
2 Hız, titreşim, ivme, konum, yaklaşım algılayıcılarının kurulumunu yapmak,
3 Basınç, akış ve seviye algılayıcılarının kurulumunu yapmak.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sıcaklık, nem, hız, titreşim, ivme, konum, yaklaşım, basınç, akış ve seviye algılayıcılarının kurulumunu yapmak.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sıcaklık Algılayıcıları
2 Sıcaklık Algılayıcıları
3 Nem Algılayıcıları
4 Hız Algılayıcıları
5 Titreşim Algılayıcıları
6 İvme Algılayıcıları
7 Konum Algılayıcıları
8 Vize
9 Konum Algılayıcıları
10 Yaklaşım Algılayıcıları
11 Yaklaşım Algılayıcıları
12 Basınç Algılayıcıları
13 Akış Algılayıcıları
14 Seviye Algılayıcıları
15 Darbe (Kuvvet) Algılayıcıları
16 Final


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 1 10 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 84

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4
ÖÇ 2 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3
ÖÇ 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek