GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9028002142010 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Ders 2 4 3,00

Önlisans


Türkçe


Bu derste; uygulama projesi tasarlama, uygulama ve sunma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.


Öğr.Gör.Bilal TAŞÇI


1 Sistem/ürüne ilişkin hesaplamalar yapmak/ yazılım yazmak.
2 Sistem/ürün konusu ile ilgili ayrıntılı araştırma,
3 Sistem/ürün konusu ile ilgili dosya ve sunum hazırlayabilir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sistem / ürün amaç ve kapsamını belirlemek, Sistem/ürün konusu ile ilgili ayrıntılı araştırma, Sistem/ürüne ilişkin hesaplamalar yapmak/ yazılım yazmak .


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Çalışma Konusunu Seçmek
2 Elde Edilen Bilgileri Sunmak
3 Sistem/Ürünün Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini Tanımlamak
4 Gerekli Malzemeleri Seçmek
5 Elde Edilen Bilgileri Sunmak
6 Sistem/Ürünün Şartnamesi veya Akış Şemasını Hazırlamak
7 Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını Yapmak
8 Vize
9 Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını Yapmak
10 Sistemin/Ürünün Çalışacağı Ortamı Kurmak
11 Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak
12 Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak
13 Sistemin/Ürünü Test Etmek
14 Sistemin/Ürünü Test Etmek
15 Sistemin/Ürünün Çıktılarını Rapor Halinde Sunmak
16 Final


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Bireysel Çalışma 1 10 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 98

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 3 3 3 3 3 1 1
ÖÇ 2 5 3 3 3 3 3 1 1
ÖÇ 3 5 3 3 3 3 3 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek