GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9028001092010 DOĞRU AKIM DEVRELERİ Ders 1 1 4,00

Önlisans


Türkçe


Bu derste; doğru akım devre çözüm ve hesaplamaları yapma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.


Öğr.Gör.Bilal TAŞÇI


1 Elektrik akımı etkileri ile ilgili temel esasları uygulamak,
2 Temel devre çözümlerini yapmak,
3 Karmaşık devre çözümleri yapmak,
4 Doğru akımın devre elemanları üzerindeki etkilerini hesaplamak.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Statik Elektrik,, Elektrik Akımının Öngörülmeyen Etkilerine Karşı Önlem Almak, Doğru Akımda Devre Çözümleri,Çevre Akımları Yöntemi, Düğüm Gerilimi Yöntemi, Kaynak Bağlantıları, Thevenin Teoremi, Norton Teoremi, Süper Pozisyon Teoremi, Süper Pozisyon Teoremi, Maksimum Güç Teoremi, Doğru akımda depolama elemanları, Doğru akımda güç ve enerji


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Maddenin yapısı, iletkenlik kavramı, elektrik yükü, elektrik alanı, elektrik potansiyeli ANLATIM
2 Elektrik akımı, akım yoğunluğu, emk ve gerilim, direnç, Ohm kanunu, direncin sıcaklıkla değişmesi, elektriksel enerji transferi. PROBLEM ÇÖZÜMÜ.
3 Elektrik devre elemanları ve elektrik devre çeşitleri, doğru akım kaynakları ve kaynak dönüşümleri, seri-paralel-karışık devreler ve Kirşof kanunları. PROBLEM ÇÖZÜMÜ
4 Gerilim kaynakları. Akım kaynakları. Kaynak dönüşümleri. PROBLEM ÇÖZÜMÜ
5 Seri, paralel ve karışık devre çözümleri. Yıldız üçgen, üçgen yıldız dönüşümleri. PROBLEM ÇÖZÜMÜ
6 Doğru akım devrelerinin çözüm yöntemleri, çevre akımları yöntemi. PROBLEM ÇÖZÜMÜ
7 Doğru akım devrelerinin çözüm yöntemleri, çevre akımları yöntemi. PROBLEM ÇÖZÜMÜ
8 Vize
9 Doğru Akımda Devre Çözümleri, MILLMAN Teoremi PROBLEM ÇÖZÜMÜ
10 Doğru Akımda Devre Çözümleri, THEVENİN Teoremi. PROBLEM ÇÖZÜMÜ
11 Doğru Akımda Devre Çözümleri, NORTON Teoremi. PROBLEM ÇÖZÜMÜ
12 Doğru Akımda Devre Çözümleri, SÜPERPOZİSYON Teoremi. PROBLEM ÇÖZÜMÜ
13 Doğru Akımda Devre Çözümleri, DÜĞÜM GERİLİMİ Teoremi. PROBLEM ÇÖZÜMÜ
14 Doğru Akımda Depolama Elemanları, Güç ve Enerji. PROBLEM ÇÖZÜMÜ
15 Doğru Akımda Depolama Elemanları, Güç ve Enerji PROBLEM ÇÖZÜMÜ
16 Final

Doğru akım devreleri ve problem çözümleri - M.YAĞIMLI / F.AKAR Doğru akım devre analizi - A.GÖRKEM / M.KUŞYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 1 14
Bireysel Çalışma 1 20 20
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 128

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 5 3 1 1
ÖÇ 2 5 4 1 1
ÖÇ 3 4 3 2 1 1
ÖÇ 4 3 5 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek