GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9028002182010 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli Ders Grubu 2 4 3,00

Önlisans


Türkçe


Bu derste öğrenciye; araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.


ÖĞR. GÖR. SERKAN HORZUM


1 Araştırma yapmak,
2 Araştırma raporu hazırlamak,
3 Araştırmayı sunmak.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Araştırma konularını seçme, kaynak araştırması yapma, araştırma sonuçlarını değerlendirme, araştırma sonuçlarını rapor haline dönüştürme, sunuma hazırlık yapma ve sunumu yapma.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Araştırma Konularını Seçme
2 Araştırma Konularını Seçme
3 Kaynak Araştırması Yapma
4 Kaynak Araştırması Yapma
5 Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme
6 Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme
7 Araştırma Sonuçlarını Rapor Haline Dönüştürme
8 Vize
9 Araştırma Sonuçlarını Rapor Haline Dönüştürme
10 Sunuma Hazırlık Yapma
11 Sunuma Hazırlık Yapma
12 Sunumu Yapma
13 Sunumu Yapma
14 Sunumu Yapma
15 Sunumu Yapma
16 FinalYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 1 10 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 3 3 5 5 1 1
ÖÇ 2 3 3 5 5 1 1
ÖÇ 3 3 3 5 5 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek