GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9028001182014 KALİTE GÜVENCE STANDARTLARI Seçmeli Ders Grubu 1 2 2,00

Önlisans


Türkçe


Bu derste; iş hayatında kalite güvencesi ve standartları ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmıştır1 Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak
2 Kalite Standartlarını Uygulamak
3 İstatistiksel kalite kontrol yöntemleri uygulamak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kalite Kavramı, Standart ve Standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli, Üretimde kalite kontrolü, Muayene ve örnekleme, Toplam Kalite Kontrol, Kontrol Diyagramları, İstatistiksel Dağılımlar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kalite Kavramı Standart ve Standardizasyon
2 Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi Yönetim kalitesi ve standartları
3 Çevre standartları
4 Kalite yönetim sistemi modelleri
5 Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim Stratejik yönetim
6 Yönetime katılma Süreç yönetim sistemi
7 Kaynak yönetimi sistemi Efqm mükemmellik modeli
8 Vize
9 Üretimde kalite kontrolü
10 Muayene ve örnekleme
11 Toplam kalite kontrol
12 Kontrol Diyagramları
13 İstatistiksel Dağılım
14 İstatistiksel Dağılım
15 İstatistiksel Dağılım
16 Final

Ders NotlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 20 20
Final Sınavı 1 20 20
Derse Katılım 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 68

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 4 5 4 5 4 3 4 5 4 3
ÖÇ 2 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 5
ÖÇ 3 4 3 4 4 5 4 3 3 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek