GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9028002192014 BİLGİSAYAR DONANIMI Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

Önlisans


Türkçe


Bilgisayar donanımı dersinin amacı; öğrencilere, bilgisayar donanımını tanıma ve işlevlerini kavrayabilme, donanım birimlerini takıp çalıştırabilme, bilgisayar açılışı ile ilgili ayarlamalar yapabilme ve yazılım yükleyebilme yeterliliklerini kazandırmaktır.1 Donanım birimlerini tanıma ve işlevlerini kavrayabilme
2 Bilgisayar çevre birimlerinin montajını yapabilme ve yapılandırabilme
3 Bilgisayar açılışı ve BIOS programının ayarlarını yapabilme
4 İşletim sistemi yazılımlarının yükleyebilme ve yapılandırabilme
5 Bilgisayar açılış hatalarını giderebilme, yazılım/donanım testlerini kullanabilme ve bakım-onarım yapabilme
6 Bilgisayar çevre birimleri bilgisi ile güncel gelişmeleri takip edebilme.


Yok


Yok


Bilgisayar donanımı, çevre birimlerini tanıma ve işlevleri. Donanım ve çevre birimlerinin kurma ve yapılandırma. Donanım bileşenlerinin montajı sonrası test ve denetleme. Bilgisayar açılış ayarları, BIOS yapılandırma. Hata giderme ve bilgisayar bakım-onarımı.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bilgisayar mimarisi ve yol yapıları.
2 Bilgisayar mimarisi ve yol yapıları.
3 İşlemci yapısı, işleyişi, teknik özellikleri. İşlemci ailelerinin farklı modelleri ve gelişmiş özellikleri.
4 İşlemci yapısı, işleyişi, teknik özellikleri. İşlemci ailelerinin farklı modelleri ve gelişmiş özellikleri.
5 Bellek yapısı, işleyişi, ana belleğinin organizasyonu, ana bellek çeşitleri ve bellek modülleri yerleştirme.
6 Bellek yapısı, işleyişi, ana belleğinin organizasyonu, ana bellek çeşitleri ve bellek modülleri yerleştirme.
7 BIOS programının özellikleri ve açılış prosedürü. BIOS ekranı ve ayarları
8 Arasınav
9 BIOS programının özellikleri ve açılış prosedürü. BIOS ekranı ve ayarları
10 Chipset yapısı, işleyişi, teknik özellikleri. Farklı chipset modelleri ve gelişmiş özellikleri.
11 Chipset yapısı, işleyişi, teknik özellikleri. Farklı chipset modelleri ve gelişmiş özellikleri.
12 Sabit disk sürücüleri, işleyişi ve gelişmiş özellikleri.
13 Sabit disk sürücüleri ve işletim sistemlerinin kurulumu
14 Ekran, ekran kartı teknolojisi, işleyişi ve gelişmiş özellikleri
15 Ekran, ekran kartı teknolojisi, işleyişi ve gelişmiş özellikleri
16 Final sınavı

DERS KİTABI: Microcomputer Systems Theory & Service, Charles Brooks, Marcraft International Corporation,1996. Fix Your Own PC Susan Sasser, Mary Ralston, and Robert McLaughlin, Management Information Source, 1996. Mikroişlemciler ve Bilgisayarlar Haluk Gümüşkaya, Alfa Yayıncılık, 2000. Bilgisayar Donanımının Temelleri Alan Clements, MEB Yayınları, 1996. www.karbosguide.com/hardware Çizgi TAGEM e-akademi, www.cizgi-tagem.org. DERS ARAÇLARI: Farklı mimariye sahip anakartlar, İşlemci modelleri, çeşitli bellek tipleri, Harddisk ve çeşitli çevre birimleri. Bağlantı kabloları.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 82

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 4 5 3 4 4 3 4 5 4 3
ÖÇ 2 4 3 4 5 4 3 3 4 5 4 4
ÖÇ 3 3 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4
ÖÇ 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 5 4
ÖÇ 5 3 2 4 3 4 4 3 4 5 4 3
ÖÇ 6 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek