GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9028001142015 TESİSATA GİRİŞ Ders 1 2 4,00

Önlisans


Türkçe


Bu derste, zayıf akım, aydınlatma ve kuvvetli akım tesisat devrelerini uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.


Öğr.Gör.Bilal TAŞÇI


1 Elektrikle ilgili temel kavramları bilir.
2 Zayıf akım ve kuvvetli akımla ilgili devre elemanlarını tanır.
3 Zayıf akım ve kuvvetli akımla ilgili yönetmelik maddelerini bilir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Elektrik Şebeke ve Tesisleri ile ilgili temel kavramlar, şebeke çeşitlerini ve özellikleri, elektrik şebeke ve tesislerinde kullanılan malzemeleri tanıyabilme, topraklama, yalıtım, sıfırlama, elektriğe karşı koruma yöntemleri, sayaçlar, yönetmelikler ve zayıf akım tesisleri tanımlanır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Temel kavramlar.
2 Temel kavramlar.
3 Elektriksel değerlere ait terimler.
4 Hata ve arızalara ait terimler.
5 Alçak gerilim şebeke tipleri.
6 Korunma yöntemleri.
7 İç tesisatta kullanılan devre elemanları.
8 Vize
9 İç tesisatta kullanılan devre elemanları.
10 Elektrik panoları.
11 Eelektrik sayaçları, tesisatta yalıtkanlık kontrolü.
12 Kuvvetli Akım Tesisatları.
13 Zayıf Akım Tesisatları.
14 Spor alanları, parklar ve sokakların aydınlatmaları.
15 Çeşitli projelerin incelenmesi.
16 Final

Elektrik şebeke ve tesisleri - Mahmut NACARYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 1 14
Bireysel Çalışma 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 118

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 3 2 2 1 1
ÖÇ 2 3 3 2 1 1
ÖÇ 3 3 3 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek