GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2601001212017 FİZİK Seçmeli Ders Grubu 1 1 2,00

Önlisans


Türkçe


Öğrencinin, ileri aşamadaki eğitimine uyum sağlayabilmesi için temel fizik kurallarını kavrayabilme, malzemeyi tanıyabilme ve deneyler yapabilme, Malzeme, statik, mekanik, akışkanlar, dalga yayınımı, elektrik ve manyetizma konularında temel kuralları kavrayabilme, laboratuar çalışmalarında değişkenleri belirleme, grafikleri çizebilme ve analiz becerilerini geliştirebilmesi amaçlanmaktadır.


Öğr. Gör Mehmet GÖZ


1 Malzeme özelliklerini ve malzemeyi koruma metotlarını öğrenir.
2 Statikle ilgili temel kavramları ve kuralları kavrar.
3 Ağırlık merkezi ve hesaplama yöntemlerini öğrenir.
4 Dinamikle ilgili temel kavramları, ilişkilerini, hareket türlerini öğrenir ve grafiklerini çizer ve yorumlar. Sürtünme kuvvetini ve Newton’un 2. kanununu bilir ve uygular.
5 iş, güç ve enerji, tanımlar ve basit problemleri çözer. Verim hesapları yapar.
6 Mekanik ve elektromanyetik dalga hareketlerini tanımlar ve dalga hızı, dalga boyu ve frekansla ile ilgili problemleri çözer. Işığın yansıma ve kırılmasını öğrenir.
7 Sıvılarda basınç prensibini kavrar ve basınç ölçüm cihazlarını kullanır. Paskal kanununu öğrenir.
8 Doğru akım ve alternatif akım güç kaynaklarını öğrenir. Direncin sıcaklıkla değişimini öğrenir. Sigorta ve çeşitlerini öğrenir. Motor tiplerini ve özelliklerini öğrenir

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Malzeme, statik, dinamik, iş, güç, enerji, dalga hareketi, hidrostatik, elektrik ve manyetizma


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Malzemelerin özellikleri, oksitlenme ve zararları, oksitlenmeyi önleme metotları
2 Hook kanunu, çekme ve basma ile ilgili problemler, çekme deneyi grafiklerinin çizilmesi
3 Skaler ve vektörel büyüklükler ve farkları, bileşke kuvvet ve bir kuvveti bileşenlerine ayrılması,
4 Denge, koşulları ve hesaplanması. Moment ve moment problemleri. Ağırlık merkezi ve hesaplanması.
5 Yol, hız, ivme ve zaman ilişkisi ve grafiklerinin çizilmesi, yorumlanması
6 Hareket çeşitleri ve basit problemler, grafiklerinin çizilmesi ve yorumlanması.
7 İş, güç, enerji ve verim. Konu ile ilgili basit problemlerin hesaplanması
8 Ara Sınav
9 Mekanik dalgalar, özellikleri ve uygulamaları
10 Elektromanyetik dalgalar, özellikleri ve uygulamaları
11 Akışkanlarda basınç prensipleri,basınç ölçüm cihazları ve kullanımı
12 Temel elektrik bilgisi; coulomb ve ohm kanunu, seri, paralel ve karışık bağlı basit devreler.
13 Ölçüm cihazları ve kullanımı, güç hesabı, prizler, sigortalar ve çeşitleri
14 Manyetizma; elektromanyetik endüksiyon, manyetik akı, manyetik alan yoğunluğu
15 Faraday kanunu, transformatörler ve motor tipleri.
16 Final Sınavı

1- Doç. Dr. Mümin KÜÇÜK “Fizik” Ders Notu. YARDIMCI KAYNAKLAR: 1. Doç. Dr. Rıza Gürbüz “Teknolojinin Bilimsel İlkeleri” Ders Notu. 2- Serway, 5.baskıdan çeviri; Palme Yayıncılık, Çeviri Editörü: Prof.Dr. Kemal Çolakoğlu ; ISBN: 9757477168 Fishbane, Gasiorowicz ve Thornton, 2. baskıdan çeviri; Arkadaş Yayıncılık, Çeviri Editörü Prof. Dr. Çengiz Yalçın; ISBN:9755093680 3-Teknolojinin Bilimsel İlkeleri. Öğr.Gör. İsmail Sarı. Yrd.Doç.Dr.Kenan Büyüktaş, Öğr.Gör.Dr. Şevket Yılmaz. 4-Genel Mekanik, M.Şevki Bayvas, M.E.B.Yayınları DERS ARAÇLARI: Bilgisayar, Projeksiyon cihazı, Bilimsel hesap makinası.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 8 8
Final Sınavı 1 8 8
Derse Katılım 4 4 16
Rehberli Problem Çözümü 7 2 14
Problem Çözümü 7 2 14
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 1 2
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6
Toplam İş Yükü (saat) 72

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4
ÖÇ 2 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3
ÖÇ 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5
ÖÇ 4 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4
ÖÇ 5 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3
ÖÇ 6 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5
ÖÇ 7 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4
ÖÇ 8 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek