GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2601001262017 ARIZA ANALİZİ Ders 1 2 3,00

Önlisans


Türkçe


Bu derste; arıza analizi yapma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.


Öğr.Gör. Bilal Taşçı


1 Sistem analizi yaparak arızaları tespit edebilir.
2 Bakım yöntemini belirler.
3 Devrelerde ölçüm yaparak sonuçlarını değerlendirir.
4 Arıza bulmak için akış diyagramı çizer.
5 Arıza ve arızalardan korunma yöntemlerini bilir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Üretim, kalite kontrol ve malzeme ikmal birimlerinde yer alan mekanik, elektrik, ekipmanı ve donanımının, üretimde sürekliliği sağlayacak bir şekilde kontrolü, tamiri, onarımı, temizliği vb. eksiklik, aksaklık ve ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak bakım yöntemleri ve yapay zeka programları tanımlanır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Arıza tanımı.
2 Bakım nedir. Bakımın türleri nelerdir.
3 Bakım yönteminin belirlenmesi. Bakımın maliyeti.
4 Bakım faaliyetlerinde ekipman ve iş sıralaması.
5 Bakımın belgelendirilmesi için kullanılan formlar.
6 Kestirimci bakım uygulaması.
7 Kestirimci bakımda çalışanların eğitimi.
8 Vize
9 Ölçümlerin değerlendirilmesi.
10 Yapay zeka programları.
11 Kestirimci bakım faaliyetleri.
12 Mekanik ve elektrik arızaları.
13 Elektrikli ev aletlerinin basit arızaları.
14 Arızalar ve korunma yöntemleri.
15 Fabrikaları bakım faaliyetlerini incelemek.
16 FinalYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 1 10 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 5 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 79

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 5 2 3 4 2 2 1 1
ÖÇ 2 3 5 2 2 5 2 2 1 1
ÖÇ 3 3 5 2 3 5 2 2 1 1
ÖÇ 4 3 5 2 3 4 2 2 1 1
ÖÇ 5 3 5 2 3 5 2 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek