GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2601002072020 ENDÜSTRİ 4.0 Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

ÖnlisansSon yılların en çok tartışılan konulardan biri olan olan Endüstri 4.0 dördüncü endüstri devrimi olarak bilinmektedir. Almanya tarafından başlatılan bu stratejik girişimin amacı yeni teknoloji potansiyellerinden faydalanarak endüstriyel üretimin dijital dönüşümünü gerçekleştirmektir. Endüstri 4.0 iş dünyasına yenilik ve trendler getirmesinin yansıra teknik, ekonomik ve sosyal değişimleri de beraberinde getiriyor. Dördüncü endüstri devrimi bizim yaşam, çalışma koşullarımızı ve birbirimizle ilişki kurma biçimimizi değiştirdiği gibi ülkelerin de endüstriyel rekabet gücünü değiştirmektedir. Araştırmacı ve bilim adamlarının karşı karşıya kaldığı en büyük zorluklardan biri, dijital üretim çağında rekabet avantajını şekillendirmenin doğru yolunu bulmaktır. Bu bağlamda dersimizde ilk olarak Endüstri 4.0 kavramına detaylı bir şekilde değinilecek ve dünyadaki uygulamalarından bahsedilecektir. Daha sonra rekabet gücü kavramı tanımlanarak Endüstri 4.0’ın rekabet gücü üzerindeki etkisi öncelikle Türkiye kapsamında tartışılacaktır.1 Endüstri Devrimlerinin Sonuçları ve Faydalarını kavrayabilme
2 Endüstri 4.0 ‘ın Sosyo – Ekonomik Etkileri kavrayabilme
3 Türkiye’nin Endüstri 4.0 ‘a Uyumu ve Rekabet Gücünü kavrayabilme

Birinci Öğretim[Yok]


Endüstri 4.0 kavramına detaylı bir şekilde değinilecek ve dünyadaki uygulamalarından bahsedilecektir. Daha sonra rekabet gücü kavramı tanımlanarak Endüstri 4.0’ın rekabet gücü üzerindeki etkisi öncelikle Türkiye kapsamında tartışılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Endüstri 4.0 ‘ın Ortaya çıkışı
2 Çeşitli Endüstri Devrimleri
3 Endüstri Devrimlerinin Sonuçları ve Faydaları
4 Endüstri 4.0 ‘ın Bileşenleri
5 Endüstri 4.0 ‘ın Tasarım İlkeleri
6 Endüstri 4.0 ‘ın Ekonomik Etkileri
7 Endüstri 4.0 ‘ın Sosyal Etkileri
8 Vize
9 Endüstri 4.0 ‘ın Psikolojik Etkileri
10 Endüstri 4.0 ‘ın Sosyo – Ekonomik Etkileri
11 Endüstri 4.0 ‘ın Rekabet Gücü Üzerindeki Etkisi
12 Endüstri 4.0 ‘ın İstihdam Üzerindeki Etkisi
13 Endüstri 4.0 ‘ın Dünyadaki Uygulamaları
14 Türkiye’nin Endüstri 4.0 ‘a Uyumu ve Rekabet Gücü
15 Türkiye’de Endüstri 4.0 ‘ın İstihdam Üzerindeki etkisi
16 Final


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 5 1 5
Derse Katılım 14 2 28
Soru-Yanıt 3 1 3
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 10 30
Ev Ödevi 4 2 8
Toplam İş Yükü (saat) 85

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
ÖÇ 2 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5
ÖÇ 3 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek