GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2601001332021 BİLGİSAYAR Ders 1 1 2,00

Önlisans


Türkçe


Bilgisayar dersinin amacı, bilgi teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması, işletim sistemi, kelime işlem, elektronik tablolalama, sunu hazırlama uygulamaları ve internet teknolojileri kullanımı konularında öğrencilere yeterlilikler kazandırmaktır.


Kurum içi Öğretim Görevlisi


1 Bilgi Teknolojilerine ait kavramları tanıma ve ilişkilendirebilme.
2 Bilgisayar sistemindeki donanım ve yazılım bileşenlerini ve işlevlerini ayrıntılı olarak kavrayabilme.
3 Bir işletim sisteminin temel özeliklerini ayarlama ve kullanabilme.
4 Kelime işlemci yazılımını, alanına uygun ve yeterli düzeyde kullanabilme.
5 Elektronik tablolama yazılımını, alanına uygun ve yeterli düzeyde kullanabilme.
6 Sunu yazılımını, alanına uygun ve yeterli düzeyde kullanabilme.
7 Alanına uygun internet teknolojilerini kullanabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bilgi teknolojileri temel kavramları. Donanım ve yazılım bileşenleri. İşletim sistemi kullanımı. Kelime işlemci yazılımı kullanımı. Elektronik tablolama yazılımı kullanımı. Sunu hazırlama yazılımı kullanımı. İnternet teknolojileri kullanımı.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bilişim Teknolojilerine ait temel kavramların tanıtılması, bir bilgisayar sistemindeki temel donanım ve yazılım bileşenleri, işletim sisteminin amaçları.
2 İşletim sisteminin kullanımı ve ayarlarının temel düzeyde gerçekleştirilmesi işletim sisteminin kullanımı
3 Bir kelime işlemci programının tanıtılması ve kullanımı hakkında temel bilgilerin verilmesi Kelime işlemci programı arayüzü tanıtımı ve kullanımı
4 Kelime işlemci araç çubukları ve komutları Giriş sekmesi ve kullanımı
5 Kelime işlemci araç menü ve komutları Sayfa düzeni, Görünüm ve Başvurular sekmeleri
6 Kelime işlemci araç menü ve komutları Ekle sekmesi ve kullanımı
7 Şekil ve çizim bileşenlerinin kullanımı. Ekle sekmesindeki şekil ve çizim araçlarının kullanımı
8 Ara sınav
9 Bir sunu yazılımının tanıtımı ve temel düzeyde kullanımı Sunu yazılımı arayüzü ve sunu hazırlama
10 Bir elektronik tablolama yazılımının tanıtılması, kullanımı hakkında temel bilgilerin verilmesi Elektronik tablolama yazılım arayüzünün kullanımı
11 Elektronik tablolama programının araç çubukları ve komutları Sayfa düzeni, Görünüm ve Ekle sekmeleri
12 Elektronik tablolama programının araç çubukları ve komutları Formüller sekmesi
13 Elektronik tablolama programının araç çubukları ve komutları Formüller sekmesi
14 Elektronik tablolama programının araç çubukları ve komutları Veri sekmesi ve grafik oluşturma
15 İnternet teknolojisi ve kavramları Internet tarayıcısı, arama motorları ve elektronik posta kullanımı
16 Final sınavı

Bilgisayar, Ahmet Taştan, Nobel Yayınevi. DERS ARAÇLARI: Bilgisayar, Projeksiyon cihazı, Microsoft Office yazılımı.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 73

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2
ÖÇ 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
ÖÇ 3 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3
ÖÇ 4 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2
ÖÇ 5 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
ÖÇ 6 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3
ÖÇ 7 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek