GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2601002112022 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilere algoritmalar ile bilgisayar programları tasarlayıp, gerçekleştirmek için gereksinim duyacakları bilgi ve becerilerin sağlanmasıdır.


Öğr.Gör.GÜNNUR ŞEN


1 Oluşturulan algoritmaların Bilgisayar Programlama dilleri kodlamasını ve uygulamalarını yapar.
2 Algoritma tasarımlarını yapar ve döngüsel problemlere uygun algoritmalar geliştirir.
3 Tek ve çift boyutlu diziler kullanarak uygun çözüm algoritmalarını geliştirir.
4 Algoritma ve akış şemalarını birleştirerek programların uygulamalarını yapar.
5 Fonksiyon kullanarak uygun çözüm algoritmaları oluşturur.

Birinci Öğretim


YOK.


YOK


Algoritma tasarımı; akış diyagramları, girdi-çıktı kavramları, döngüler, karar yapıları, karar verme ve döngüsel problemlere uygun algoritmaların geliştirilmesi; algoritma ve akış şemalarının görselleştirilerek kullanıldığı programların uygulamaları; fonksiyon kullanarak uygun çözün algoritmalarının oluşturulması; tek ve çift boyutlu diziler kullanarak uygun çözüm algoritmalarının geliştirilmesi; oluşturulan algoritmaların Bilgisayar programlama dili ile kodlanması ve uygulamaları. Dosyalama ve Uygulamaları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Matlab programının ara yüzünü tanıma, Command Window, Editor, WorkSpace pencerelerini açma ve tanıma
2 Matlab'ta değişken tanımlama kurallarının öğrenilmesi, matlab'ta matematiksel ifadelerin matlab kurallarına göre yazımının öğrenilmesi
3 Matlab'ta fonksiyon yazılmasının öğrenilmesi ve uygulamaları
4 Matlab'ta vektör ve matris oluşturmanın öğrenilmesi ve bunlarda fonksiyon uygulamaları
5 Matlab'ta kullanıcıdan veri isteme ve verileri ekrana yazdırma komutlarının öğrenilmesi ve uygulamaları
6 Matlab'ta döngü komutlarının öğrenilmesi ve uygulamaları
7 Matlab'ta döngü komutlarının öğrenilmesi ve uygulamaları
8 Vize sınavı
9 Matlab'ta kütük işlemlerinin öğrenilmesi ve uygulamaları
10 Matlab'ta kütük işlemlerinin öğrenilmesi ve uygulanması
11 Matlab'ta grafik komutlarının öğrenilmesi ve uygulanması
12 Matlab'ta grafik komutlarının öğrenilmesi ve uygulanması
13 Matlab'ta veri işlenmesi ve uygulamarı
14 Matlab'ta veri işleme ve uygulamaları
15 Matlab'ta uygulamalar
16 Final sınavı

Matlab ile Programlama-Çözümlü ve Açıklamalı Uygulamalarla-Dr. Deniz Dal. Matlab ve Programlama-Aslan İnan MATLAB EĞİTİM KİTABI-Gökhun Yayla Algoritma ve Programlamaya Giriş (Ebubekir Yaşar, Ekin Basım Yayın) Charles E. Cormen, Thomas H.; Leiserson, Introduction to Algorithms, 2008Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

YOK


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 15 3 45
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 77

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 4
ÖÇ 2 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4
ÖÇ 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4
ÖÇ 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4
ÖÇ 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek