GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9016002182009 İŞ GÜVENLİĞİ Ders 2 4 2,00

Önlisans


Türkçe


Dersin amacı öğrencilere kimya mühendisi olarak çalışacakları fabrikalarda ve işyerlerinde işçi sağlığı iş güvenliği ve konularında ihtiyaç duyacakları temel bilgileri vermektir. Ayrıca onları gelecekte karşılaşabilecekleri sorunlara karşı duyarlı hale getirmek ve formen olarak güvenlik konusunda sorumluluk taşıyacakları konularda çözümler getirmelerini sağlayacak bilgi edinme, analiz yöntemleri uygulama vb. becerilerini vermek hedeflenmiştir.


Kurum içi Öğretim Görevlisi


1 Çalışma ortamında ki güvenlik, ilkyardım gibi hayati önem içeren konular hakkında fikir sahibi olabilme.
2 Formen olarak güvenlik, ilkyardım v.b. konularda sorumluluk taşıyabilme.
3 İnsan güvenliği konusunda karşılaşabilecekleri sorunlar da yapmaları gerekeni kavrayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İş sağlığı ve güvenliğinin temelleri: Tutulan istatistiklerle ilgili olarak sağlık ve güvenlik kavramları, iş kazaları, meslek hastalıkları ve iş kazaları. İşyerinde kurulan iş sağlığı, güvenliği komiteleri ve görevleri, sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri. İşyerine zararlı olan faktörler. Çevresel ve kişisel kontrol önlemleri. Bazı kimyasal ajanlar: Özellikleri ve önleme yöntemleri. Malzeme Güvenliği Veri Sayfaları (MSDS). Risk değerlendirmesi: analiz yöntemleri, HAZOP, HAZAN, hata ağacı analizi ve örnekler. Patlamalar ve yangınlar: yangın türleri, gaz ve toz patlamaları, kaynayan sıvının genişleyen buhar patlaması (BLEVE).


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Çalışma Hayatı, işçi, işveren ve işyeri tarifleri.
2 İşçi ve işveren ilişkileri
3 İşçi sağlığı
4 İş güvenliği komiteleri
5 Malzeme bilgileri ve güvenlik formları
6 İş kazaları
7 Kazalar da ilk yardım
8 Ara sınav
9 Kazalarda ilk yardım
10 Kazalarda ilk yardım
11 Tehlikeli maddeler
12 Zehirli maddeler
13 Patlayıcı maddeler
14 Risk değerlendirmesi
15 Meslek hastalıkları ve genel özellikleri
16 Final Sınavı

D. A. Crowl, J.F. Louvar, "Chemical Process Safety: Fundamentals with Applications", Prentice Hall International Series in the Physical and Chemical Engineering Sciences, (1990 ).Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 2 4 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 2 4 8
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 4 4 5 5 4 5 5 4 3 5 5
ÖÇ 2 4 3 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek