GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9016002222009 POLİMER KİMYASI Ders 2 4 2,00

Önlisans


Türkçe


Günlük yaşantımızda önemli yer tutan polimerik maddelerin sınıflandırılması, sentezi, fizikokimyasal özellikleri ve bu özelliklerin günlük kullanımda gereksinim duyduğumuz polimer özellikleri ile ilişkileri konusunda öğrencileri bilgilendirmektir.1 Günlük hayatımızda ki polimerik maddelerin yerini kavrayabilme
2 Polimerlerin sentezini öğrenebilme
3 Polimerlerin özelliklerini ve önemini kavrayabilme
4 Polimerler konusundaki gelişmeleri yakından takip edebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Polimerlerin tanımı ve sınıflandırılması, polimerlerin yapısı, amorf ve kristalin yapı, polimerlerin molekül ağırlığı, zincir ve kondenzasyon polimerizasyonu, Polimerizasyon prosesleri, Polietilen, Polipropilen, Polivinilklorür, Polistiren, Poliakrilonitril ve Polietilentereftalat (PET) hakkında genel bilgiler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tarihsel gelişim
2 Tanım ve polimerlerin sınıflandırılması
3 Tanım ve polimerlerin sınıflandırılması
4 Polimer teknolojisinin hammaddeleri
5 Kovalent bağlar, ikincil bağlar
6 Konfigürasyon, konformasyon
7 Moleküller arası düzen, amorf yapı, kristalin yapı
8 Ara sınav
9 Polimerlerde ısıl geçişler
10 Polimerlerin molekül ağırlığı ve ortalama molekül ağırlığı
11 Molekül ağırlık dağılımı ve eriyik akış indeksi
12 Zincir ve kondenzasyon polimerizasyonu
13 Zincir ve kondenzasyon polimerizasyonu
14 Polietilen, polipropilen, PVC hakkında genel bilgiler
15 Polistiren, poliakrilonitril, PET hakkında genel bilgiler
16 Final sınavı

Polimer Teknolojisine giriş Erhan Pişkin Polimer Kimyası Prof.Dr. Bilsen Beşergil Polimer Kimyası Bahattin Baysal Polymer Chemistry an introduction Malcolm P.Stevens


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 2 4 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 2 4 8
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4
ÖÇ 2 4 4 4 5 5 4 5 4 4 2 3 5
ÖÇ 3 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3
ÖÇ 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek