GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9016002322014 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli Ders Grubu 2 4 2,00

Önlisans


Türkçe


Bir iş fikrini bulan girişimcinin, bu fikrin başarılı bir işe dönüştürülmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatarak heyecanı yüksek girişim potansiyeli oluşturmak


Kurum içi Öğretim Görevlisi


1 Girişimcilik konusunda farklı yaklaşım ve yöntemleri kullanabilme
2 Yenilikçilik ve yaratıcılık tekniklerini bilme
3 Liderlik davranış ve yöntemlerini uygulayabilme
4 Girişimciliğin farklı yönlerini yerel, ulusal, uluslararası ve sektörel düzeyde kavrayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Girişimciliğin kurum içi (intrapreneurship) veya küçük işletme-aile işletmesi (entrepreneurship) boyutlarında farklı türlerine bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik, hukuki, mali, davranışsal, psikolojik, sosyal, kültürel yönlerine ilişkin inceleme ve değerlendirmeler; Liderliğin olmak-bilmek-yapabilmek (liderlik kuramları, motivasyon, iletişim, takım kurma, yaratıcılık) boyutlarında hem bireysel hem de toplumsal bir süreç olarak ele alınması; Girişimci-Liderlik ilişkisinin tanımlanması ve girişimciliğe etki eden faktörler; Girişimciliğin tarihsel süreç içerisnde uluslararası ve Türkiye örnekleri ile değerlendirilmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Girişimci ve Girişimcilik kavramları
2 Değişen çevre koşullarında girişimcilik
3 Kurum içi ve küçük işletme girişimciliği
4 Girişimciliği etkileyen faktörler
5 Girişimciliğin olumlu ve olumsuz boyutları
6 Yeni bir işe atılma ya da bir işi devralma
7 Girişimcilik ile yenilikçilik, yaratıcılık ve büyüme süreci ilişkisi
8 Ara Sınav
9 Liderlik davranış ve süreçleri Liderlik kuramları
10 Liderlik özellikleri Liderlik süreci ve işlevleri
11 Liderlik ile motivasyon, takım kurma, iletişim ve müzakerecilik ilişkisi
12 İş Planlarının Hazırlanması: Stratejik Plan İş Planı Pazarlama-Finansman-İnsan Kaynakları Planı
13 İş Planlarının Hazırlanması: Stratejik Plan İş Planı Pazarlama-Finansman-İnsan Kaynakları Planı
14 Türkiye’de iş kurma süreçleri ve KOBİ’leri destekleyen başlıca kurum ve kuruluşlar; risk sermayesi ve girişim sermayesi
15 Genel değerlendirme
16 Final Sınavı

Girişimcilik: Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Girişimcilik, Anadolu Üniversitesi Yayını Girişimcilik ve KOBİ’lerYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Problem Çözümü 1 1 1
Tartışma 2 1 2
Proje Sunma 2 4 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 1 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14
Rapor 1 6 6
Toplam İş Yükü (saat) 47

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 4 2 3 5 4 2 3 2 3 5
ÖÇ 2 4 2 3 5 4 3 5 4 2 3 2 3
ÖÇ 3 5 4 2 3 3 2 5 2 5 2 2 3
ÖÇ 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek