GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2602002002019 ANALİTİK KİMYA Ders 2 4 5,00

Önlisans


Türkçe


Analitik Kimya, herhangi bir kimya alanında; gerek araştırma gerekse günlük analizler açısından büyük önem taşımaktadır. Bu dersin temel hedefi nicel ve nitel analiz tekniklerinin temel ilkelerini vermektir


Kurum içi Öğretim Görevlisi


1 Analitik kavramları anlayabilme
2 Çözelti hazırlamasını öğrenebilme
3 Çözeltilerde iyonik dengeleri anlayabilme.
4 Asit – Baz kavramlarını öğrenebilme ve Ph hesaplarını yapabilme.
5 Titrasyon çeşitlerini anlayarak ve uygulama alanlarını kavrayabilme
6 Analitik Kimyanın endüstriyel uygulamalarda ki önemini kavrayabilme
7 Gelişen yöntemleri anlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Analitik kimyada temel kavramlar, örnek alma teknikleri, kimyasal denge ve aktiflik, sulu ortamda asit-baz dengeleri, iyonik dengeler, çözelti pH’ı, sulu ve sudan başka çözücü ortamlarında asit-baz titrasyonları ve uygulamaları, kompleks iyon dengeleri, kompleksleşme titrasyonları. Çökelme ve çözünme dengeleri, çöktürme titrasyonları, gravimetri, elektrokimyasal piller, redoks titrasyonları ve uygulamaları.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Analitik Kimya da temel kavramlar Problem çözümü ve Uygulama
2 Örnek alma teknikleri Problem çözümü ve Uygulama
3 Çözelti kimyası ( Mol, molarite, normalite, molalite, mol kesri gibi kavramların anlamları). Problem çözümü ve Uygulama
4 Çözelti kimyası Problem çözümü ve Uygulama
5 Çözeltilerin hazırlanması ve hesapları, Problem çözümü ve Uygulama
6 Kimyasal denge kavramı Problem çözümü ve Uygulama
7 Sulu çözelti reaksiyonları nelerdir? Problem çözümü ve Uygulama
8 Ara sınav
9 Asit-Baz dengeleri ve pH hesapları Problem çözümü ve Uygulama
10 Çözünme ve çökelme dengeleri Problem çözümü ve Uygulama
11 Çözünürlüğe etki eden etmenler Problem çözümü ve Uygulama
12 Kompleksleşme dengeleri Problem çözümü ve Uygulama
13 Redoks reaksiyonları Problem çözümü ve Uygulama
14 Gravimetrik yöntemler Problem çözümü ve Uygulama
15 Elektrokimya. Problem çözümü ve Uygulama
16 Final sınavı

- Skoog W. Holler, “Fundamentals of Analytical Chemistry” Saunders College Pub. Int. Edition (1988) - Analitik Kimya , Hüseyin TuralYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 4 56
Laboratuvar 1 7 7
Gözlem 1 7 7
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 140

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 3 5
ÖÇ 2 4 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 4
ÖÇ 3 4 5 4 5 5 4 4 3 4 4 5 4
ÖÇ 4 5 5 4 4 5 5 3 5 4 4 5 4
ÖÇ 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3
ÖÇ 6 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3
ÖÇ 7 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek