GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2602002032019 İŞLETME EKİP. VE TEMEL ENSTR. CİHAZLARI Ders 2 3 5,00

Önlisans


Türkçe


Proseslerde kullanılan büyük ve küçük ölçekli cihazların türleri, işlevleri ve tanıtılması.


Öğr.Gör. Doğan Emre YÜKSEL


1 Kimyasal süreçteki cihazların mekanik tasarımlarını kavrayabilme.
2 Enstrümantasyon ve otomasyon terimlerini kavrayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Tank ve dram çeşitleri ve özelikleri. Tanklarda sıvı ve gaz depolanması, seviye ölçülmesi. Distilasyon yardımcı ekipmanları ve Distilasyon kolonu temel çalışma prensipleri . Reaktörler ve çeşitleri. Isı değiştiricilerin sınıflandırılması, ısı transfer sıvıları, ısı transfer sıvıları özellikleri, ısı değiştirici tüp ve boru malzemeleri, ısı değiştirici seçim kriterleri, ısı değiştirici avantaj ve dezavantajları. Soğutma kuleleri kullanım amaçları, kule tipleri. Fan çeşitleri, kullanma amaçları, fan seçim kriterleri, bağlantı şekilleri. Pompaların tipleri ve çalışma prensipleri, pompalarda verimlilik, pompa seçiminde dikkat edilecek hususlar. Valflerin görevleri ve çeşitleri. Kazan tipleri, kullanma amaçları, buhar çeşitleri, yakıt türüne göre kazan tipleri (kojenerasyon termik santralleri ve baca gazı arıtma sistemleri) Basınç enstrümanları, Sıcaklık ölçüm enstrümanları, Elektrikli termometreler, Seviye ve diğer seviye gösterge enstrümanları, Akış miktarı ölçme enstrümanları, , değişken kesitli ölçme cihazları, elektrikli cihazlar, sıcaklık farkına göre çalışan cihazlar. Analiz yapan enstrümanlar, proses kontrolü, sinyallerin iletimi, alarm cihazları ve devreden çıkarma enstrümanları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tank çeşitleri, özellikleri, dramlar ve özellikleri. Tanklarda sıvı ve gaz depolanması, seviye ölçülmesi. Distilasyon kolonu ve distilasyon yardımcı ekipmanları.
2 Distilasyon tipleri, distilasyon yardımcı ekipmanları, distilasyon kolonu temel çalışma prensipleri.
3 Reaktörler ve tipleri, operasyon şekline göre reaktörler, sıcaklık dağılımına göre reaktörler, farklı ısılı (non isothermal ) reaktör. ısı alışverişine göre reaktörler, faz sayısına göre reaktörler, kataliz türüne göre reaktörler, bağlama şekline göre reaktörler
4 Isı değiştiricilerin sınıflandırılması, ısı transfer sıvıları, . ısı transfer sıvıları özellikleri, ısı değiştirici tüp ve boru malzemeleri, ısı değiştirici seçim kriterlerirler, ısı değiştirici avantaj ve dezavantajları.
5 Fan çeşitleri, kullanım amaçları, fan seçim kriterleri, bağlantı şekilleri. Kompresör çeşitleri, nerelerde kullanılır, Kompresör seçimi.
6 Pompaların tipleri ve çalışma prensipleri, pompalarda verimlilik, pompa seçiminde dikkat edilecek hususlar, hidrolik sistemde kullanılan pompalar.
7 Kazan tipleri, kullanma amaçları, buhar çeşitleri, yakıt türüne göre kazan tipleri. Buhar kazanı su sistemi. Buhar kapanı amacı, buhar kapan cinsleri, kullanım amaçları, buhar kapanı seçimi
8 Ara Sınav
9 Valflerin görevleri, basınç kontrol valfleri, emniyet valfleri, basınç sıralama valfleri, yön kontrol valflerinin gösterilmesi, çek valfler, akış kontrol valfleri.
10 Basınç nedir, basınç ölçümler için kullanılan sistemler: manometre. Basınç hacim ilişkisi, barometreler, manometreler, esnek elemanlı basınç ölçerler, esnek elemanlı basınç ölçerlerin işletme sorunları, Otomatik basınç kontrol sistemleri
11 Sıcaklık kavramı ve ölçümü, termometreler, sıcaklık ölçümünde kullanılan cihazlar, bimetal ölçerler, pirometre, otomatik sıcaklık kontrol sistemleri.
12 Akış ölçümü sistemleri, Bernoulli denklemi, Orifis, Venturi Tüp, Pitot tüpü, Türbinmetre, rotametreler, pompalar, otomatik akış kontrol sistemleri debi veya akış hızı ölçümleri.
13 Seviye ölçümü, Seviye Ölçüm Yöntemleri, Manyetik Seviye Göstergeleri, Basınç İle Seviye Ölçümü, Optik Yöntemlerle Seviye Ölçümü, otomatik kontrollü seviye ölçüm sistemleri,
14 Elektrikli ve pnömatik cihazlar, cihaz koruma sistemleri, cihazlarin etkilendiği ortamlar
15 Seviye akışı kaskat kontrol, analiz yapan cihazlar, ph metreler, algılayıcı elektrotlar, referans elektrotlar
16 Final Sınavı

Ana Kaynak: Dersi veren öğretim görevlisinin ders notları Yardımcı Kaynaklar: 1- S.Peker ,Ş.Helvacı ‘Akışkanlar Mekaniği’ ,Literatür Yayıncılık, 2013. 2-Beşergil, B.,, "Proje Çalışmaları", Gazi Kitabevi, 2019. 2-Peters, M.S.,Timmerhouse,K.D.,Plant Design and Economics for chemical Engineers, McGraw Hill 3-Backhurst, J.R., Harker, J.H.,Process Plant Design, Heineman Edu.Books. 4-Brownell, L.E., Young, E.H., Process Equipment Design, John Wiley & Sons 4-Jawad, M.H., Farr, J.R.,Structural Analysis and Design of Process Equipment, John Wiley & Sons. 5-Sinnott,R.K., Chemical Eng.Vol.6, Chp.13, Pergamon PressYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 4 56
Tartışma 14 1 14
Soru-Yanıt 13 2 26
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 138

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 4 2 4 3 1 3 4 5
ÖÇ 2 5 4 2 4 3 1 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek