GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2602002072019 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Ders 2 3 5,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı, Öğrenciye akışkanlar mekaniği konusunda temel kavramları verilmesi ve kimya endüstrisi ile ilişkisinin anlatılmasıdır. Kimyasal süreçteki gerekli hesaplama tekniklerini ve tasarımlarının öğretilmesi ana hedeftir.


Öğr. Gör. Doğan Emre YÜKSEL


1 Akışkanların fiziksel özelliklerini öğrenme ve sınıflandırmasını yapabilme.
2 Akışkanların akımında kütle, enerji ve momentum denkliklerini kavrayabilme ve problem çözümlerinde denklik kavramlarını uygulayabilme.
3 Akışkanların iletiminde kullanılan pompaları tanıyıp, proses sırasında karşılaşılabilecek problemleri öğrenme ve çözüm önerileri getirme.
4 Bir boru sisteminde sıvı ve gaz akışkanların akımında basınç kayıplarını öğrenip bu kayıpların enerji denkliğine yerleştirilmesini yapabilme ve değişik borulama sistemlerinde basınç kayıplarıyla ilgili problemleri çözebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Akışkanlar mekaniğine giriş. Birim sistemleri. Akışkanların fiziksel özellikleri(yoğunluk,viskozite,yüzey gerilimi,buhar basıncı). Dönüşüm faktörleri. Yüzey gerilimi ve hesaplanması. Viskozite. Stokes yasası ile viskozite tayini. Dinamik,kinematik ve ozvalt viskozimetrisi. Kesme gerilimi ve kesme hızı gradyenleri. Hız gradyenleri. İdeal akışkan. Newton’a uyan ve uymayan akışkan türleri. Akışkanlar statiği(hidrostatik). Akışkan akımının mekanizması. Osborne-Reynolds kanunu. Çap kanalının veya borunun çapı. Akışkan akımı türleri(lamineer akış,türbülent akış,geçiş bölgesi). Akışkan akımının temel denklikleri. Kütle ve momentum denkliği. Enerji (Bernoulli) denklemi. Sürtünme kayıpları: Bağlantı ve vana kayıpları, Ani genleşme kaybı, Ani daralma kaybı. Pompalar: pompaların verimi. pompaların sağladığı emme yüksekliği. Akış ölçerler: Pitot tüpü, Orifis, Ventirümetre, Rotometre.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Akışkanlar Mekaniğinin Tanıtımı ve Tarihçesi/ Önerilen Kaynaklar
2 Temel Kavramlar/ Birimler, Boyutlar, Boyutsuz Gruplar
3 Akışkanların fiziksel özellikleri
4 Akışkanların reolojik özellikleri
5 Akışkan akımında temel denklikler; Toplam kütle dengesi
6 Akışkan akımında temel denklikler; Toplam kütle dengesi
7 Sıkıştırılamayan Akışkanların Borular İçinde Akışı ; Akım rejimleri
8 ARA SINAV
9 Mekanik Enerji Denklemi, Bernoulli Denklemi
10 Mekanik Enerji Denklemi, Bernoulli Denklemi
11 Sıkıştırılamayan Akışkanların Borular İçinde Akışı ; Sıvıların Pompalanması ve Pompalar
12 Sıkıştırılamayan Akışkanların Borular İçinde Akışı ; Sıvıların Pompalanması ve
13 Borular içinde akımda basınç kayıplarının hesaplanması
14 Borular içinde akımda basınç kayıplarının hesaplanması
15 Ölçme Teknikleri ve Cihazları
16 Final sınavı

1- Akışkanlar Mekaniği Ders Notları, Hazırlayan Kim.Yük.Müh.Ali Ayaşlı 2- S.Peker ,Ş.Helvacı ‘Akışkanlar Mekaniği’ ,Literatür Yayıncılık, 2013. 3- C., Geankoplis,” Transport Processes and Seperation Process Pirinciples ‘Pearson Education. 2003. 4- J. O. Wilkes,” Fluid Mechanics for Chemical Engineers”, Prentice Hall,1999 5- De Nevers,’Fluid Mechanics for Chemical Engineers’,Mc Graw Hill,1991 6- Prof.Dr.Z.B.Uysal,’Akışkanlar Mekaniği’Alp Yayınevi,2003Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Derse Katılım 14 4 56
Uygulama/Pratik 14 1 14
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 10 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 141

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 3 2 1 3 4 4 3 3
ÖÇ 2 4 3 1 4 1 5 3 4 4
ÖÇ 3 5 3 2 5 5 4 5 3
ÖÇ 4 3 4 2 4 1 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek