GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2602002102019 KALİTE KONTROL VE GÜVENCE STANDARTLARI Seçmeli Ders Grubu 2 4 2,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı, Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemlerine ilişkin temel kavramların verilmesidir. Kalite kavramı ve kaliteyi etkileyen temel faktörler, Kalite Güvence Sistemleri, ve standart özelliklerine ilişkin bilgilerin verilmesidir. Bu dersin hedefi, Kalite Yönetimi ile Kalite Güvence Standartlarının bütünleştirilmesi sağlamak, ürün kontrolünden proses kontrolüne geçen anlayışı kavratmaktır. Ayrıca standartlaşmanın ve ISO Standartlarının işletmeye sağladığı katkılar ile Kalite kavramının işletme uygulamalarında olduğu kadar yaşamın her alanında öğrenme yaşantısı haline getirilmesinin sağlanmasıdır.


Kurum içi Öğretim Görevlisi


1 Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak
2 Kalite Standartlarını Uygulamak
3 İstatistiksel kalite kontrol yöntemleri uygulamak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kalite Kavramı, Kalite Kavramının Tarihsel Gelişimi, Kalite Ekonomisi, Kaliteyi Etkileyen Faktörler, Kalite Kavramında Değişik Yaklaşımlar, Kalite Araç ve Teknikleri, Sürekli İyileştirme ve Kaizen Kavramı, Kalite Kontrol Çemberleri, Kalite Güvence Sistemleri, ISO Standartları, Kalite Dokümantasyonu.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kalite Kavramı Standart ve Standardizasyon
2 Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi Yönetim kalitesi ve standartları
3 Çevre standartları
4 Kalite yönetim sistemi modelleri
5 Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim Stratejik yönetim
6 Yönetime katılma Süreç yönetim sistemi
7 Kaynak yönetimi sistemi Efqm mükemmellik modeli
8 Kaynak yönetimi sistemi Efqm mükemmellik modeli
9 Ara Sınav
10 Üretimde kalite kontrolü
11 Muayene ve örnekleme
12 Toplam kalite kontrol
13 Kontrol Diyagramları
14 İstatistiksel Dağılım
15 İstatistiksel Dağılım
16 Final Sınavı

Toplam Kalite Yönetimi, Muhittin ŞİMŞEK, 2003 Ekip Çalışması ve Liderlik,Acar BALTAŞ, Remzi Kitabevi,2007. Geleceğin Organizanizasyonunu Yaratmak, Ahmet Şerif İzgören, Elma Yayınları,2000. Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Bilgi Paylaşımı, Yavuz DEMİREL, IQ Yayınları,2006. İnovasyon, Arman KIRIM, Sistem Yayıncılık, 2007. ISO 9000-2001 Toplam Kalite Yönetimi, Özkan Tütüncü- Özlem İpek DOĞAN,DEU,2001Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 20 20
Final Sınavı 1 20 20
Derse Katılım 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 68

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4
ÖÇ 3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek