GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2602001052021 GENEL KİMYA Ders 1 1 4,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öncelikle gerekli temel kimyasal ilkelerin verilmesi ve böylece öğrenciyi takip eden yıllarda alacağı ileri düzeydeki kimya derslerine hazırlamaktır


Doç.Dr. Sevil ŞENER


1 Atomun yapısını kavrayabilme.
2 Atom-Element-Bileşik-Molekül ve Madde arasındaki bağıntıyı kurabilme.
3 Kimyanın Temeli olan Periyodik Cetveli tanıyabilme.
4 Asit, Baz, Katı, Sıvı, Gaz, İyonlaşma enerjisi, Elektronegatiflik, Elektron ilgisi, polarlanma gibi Maddelerin Fiziksel ve Kimyasal özelliklerini kavrayabilme.
5 Tepkime istemliliğin veya istemsizliğinin nedenlerini kavrayabilme.
6 Bazı maddelerin biyolojik reaksiyonlarda ki önemini anlayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kimyanın önemi. Atom ve yapısı, Element, Bileşik ve molekül kavramları. Madde ve sınıflandırılması. Ayırma Yöntemleri.Periyodik cetvelin özellikleri. Bileşiklerin önemi ve adlandırılması. Kimyada ki temel reaksiyonlar. Kimyasal hesaplamalar. Asit- Baz kavramı ve teorileri. Maddenin üç hali ( Katı-sıvı ve gaz hali). Katılar, sıvılar ve gazların yapıları, özellikleri ve yasaları. Oksijen ve Hidrojenin genel özellikleri. Kimyasal bağlar hakkında genel bilgiler. Kimyasal Bağ çeşitleri. İyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, formal yük ve lewis yapıları, elektronegatiflik, polarlanma. İyonik potansiyel. Kimyasal denge ve dengeye etki eden etkiler. Tepkime hızları ve mekanizmaları ile etki eden faktörler. Termodinamik ve önemi. Kimyada bazı önemli biyolojik reaksiyonlar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kimya nedir? Atom ve yapısı? Atom modelleri nelerdir? Element, Bileşik ve molekül kavramları. Madde nedir ve sınıflandırılması. Karışımları Ayırma Yöntemleri nelerdir? Ayrıntılı olarak işlenmesi.
2 Periyodik cetvel ve genel özellikleri nelerdir?
3 Kimyasal Bileşiklerin adlandırılması. Kimyada ki temel reaksiyonlar.
4 Kimyasal hesaplamalar
5 Asit- Baz kavramı ve teorileri. Arrhenius, çözgen sistemi, Brönsted- Lowry ve Lewis kavramları.
6 Hal değişimleri. Maddenin üç hali ( Katı-sıvı ve gaz hali). Katılar ve sıvılar; sıvı hal, buharlaşma, buhar basıncı, kaynama noktası, donma noktası, bir katının buhar basıncı. Faz diagramları. Kristal yapıları, İyonik kristaller, örgü enerjisi, kusurlu yapılar.
7 Gazlar; gaz yasaları( Boyle- Charles- Amounts- Daltonun kısmı basınç yasası- Grahamın efüzyon yasası-Gay- Lussac hacimler yasası ve Avagadro ilkesi). İdeal gazlar ve gerçek gazlar.
8 Ara sınav
9 Kimyasal bağlar hakkında genel bilgiler. Kimyasal Bağ çeşitleri. İyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, formal yük ve lewis yapıları, elektronegatiflik, polarlanma. İyonik potansiyel.
10 Kimyasal denge ve dengeye etki eden etmenler nelerdir? Tepkime hızları ve mekanizmaları. Sıcaklık,
11 Katalizör ve basınç etkisi. Le Chatler ilkesi. Denge sabitleri.
12 Termodinamik nedir? Termodinamik kanunları nelerdir? (sıfırıncı ve 1. Kanunu).
13 Termodinamik kanunları nelerdir? ( 2. Kanunu; 3. Kanunu).
14 İş, ısı, enerji, iç enerji, Entalpi arasında ki fonksiyonlar
15 Bağ enerjileri, Gibbs serbest enerjisi, Entropi bağıntıları.
16 Final sınavı

1- Modern Üniversite Kimyası, C.E. Mortimer 2- Genel Kimya SI Birim Sistemleri İle, Fadime Sarıkahya, Çetin Güler, Yüksel Sarıkahya 3- Genel Kimya Temel Kavramlar, Chang, Çeviri Uyar Aksoy İnam 4- Temel Üniversite Kimyası, Ender Erdik, Yüksel Sarkaya 5- Genel Kimya, Petrucci Harwood, Çeviri Tahsin UyarYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 6 84
Bireysel Çalışma 2 6 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
Okuma 2 4 8
Toplam İş Yükü (saat) 128

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5
ÖÇ 2 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5
ÖÇ 4 5 5 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4
ÖÇ 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4
ÖÇ 6 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek