GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2602001102021 ATIK GİDERME Ders 1 2 5,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; atıkları tanımalarını sağlayabilme; katı, sıvı ve gaz atıkların çıkış nedenleri, bertaraf ve arıtılma yöntemlerini kavrayabilmedir


Kurum içi Öğretim Görevlisi


1 Atık ve artık arasındaki farkları anlayabilme
2 Katı atıklar ve bertaraf yöntemlerini öğrenme
3 Sıvı atıklar ve bertaraf yöntemlerini kavrayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste atık tanımı ve atıkların gruplandırılması, atıkların toplanma yöntemleri, katı, sıvı ve gaz atıkların çıkış yerleri, bertaraf ve arıtılma yöntemleri, atıklarla ilgili yasal düzenlemeler, mevcut yasa ve yönetmelikler, atıklarla ilgili kamu ve özel kuruluşlar, atıklarla ilgili tanımlar anlatılmaktadır. Ayrıca öğrenci sunumları ile konu zenginleştirilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Atık tanımı ve atıkların gruplandırılması, atıkların değerlendirilmesinde Belediyelerin rolü
2 Atık değerlendirme işlerinin yürütülmesi ve katı atıkların değerlendirilmesi
3 Cam, metal, plastik, kağıt, inşaat, elektronik, hurda araba, pil, akü, hayvansal ve bitkisel atıkların bertaraf ve değerlendirilme yöntemleri
4 Katı atıkların geri dönüşüm ve geri kazanımında kullanılan sistemler Tehlikeli atıklar, tıbbi atıklar, radyoaktif atıklar ve özel atıkların bertaraf yöntemleri ve özel atık depolama tesislerinin özellikleri
5 Sıvı atıklar ve sıvı atıkların değerlendirilme yöntemleri, İçme sularının arıtılması ve dezenfeksiyonu
6 Atık çamurlarının değerlendirilmesi ve gaz atıkların oluşum yerleri, bertaraf yöntemleri
7 Atıklarla ilgili tanımlar, yönetmelikler ve bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlar. Öğrenci semineri olarak; Metal atıkların yeniden kazanımı.
8 Ara sınav
9 Biyodizel, biyodizelin elde edilme yolları ve elde edildiği ürünler. Asit yağmurları, nedenleri ve çözüm yolları. Toprak kirliliği nedenleri, çözüm yolları
10 Kağıt atıkların yeniden kazanımı. Yenilenebilir enerji kaynakları ve bunlardan faydalanma yolları. Ekolojik (organik) tarım ve temel prensipleri
11 Cam atıkların yeniden kazanımı. Atık çamurları, atık çamurlarından yararlanma yolları. Yok olan türler ve yok olma nedenleri, çözüm yolları. Mezbaa atıkları, değerlendirilme ve bertaraf yöntemleri.
12 Plastik atıkların yeniden kazanımı. Hava kirliliği nedenleri ve çözüm yolları
13 Çöp ve atıklardan kompost yapımı ve kullanım alanları. Tehlikeli atıklar (hastane atıkları, kimyasal atıklar, piller vb.) ve arıtılma yöntemleri
14 Tarımsal atıklar ve alınabilecek önlemler. Bitkisel ve hayvansal sanayi atıkları ve kullanım alanları.
15 Radyoaktif atıklar ve ÇERNOBİL
16 Final Sınavı

1)Çevre jeolojisine giriş EdwardA. kEELLER 2) Çevre Mühendisliği Prof Dr Ahmet SAMSUNLU 3) Anarobik arıtma ve uygulamaları Prof Dr İzzet ÖZTÜRK 4) Çevre Mühendisliği kimyası Pros Dr İbrahim PEKER 5) Atıksu Arıtma Biyokimyasal prosesle Prof Dr Kadır KESTİOĞLU 6) Atıksuların Tasfiyesi Prof Dr Veysel EROĞLUYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 2 10 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 2 10 20
Toplam İş Yükü (saat) 142

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4
ÖÇ 2 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek