GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2602002172021 STAJ Ders 2 3 5,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin, iki yıl boyunca mesleki alanda gördükleri teorik ve pratik bilgileri, alanındaki işletmelerde veya kurumlarda uygulamaya dökme, ayrıca iş hayatı ile ilgili takım çalışması, kurum çalışanlarıyla iletişim kurabilme gibi konularda bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır.


Doç.Dr. Sevil ŞENER; Öğrt. Gör. Doğan Emre YÜKSEL


1 Mesleği ile ilgili almış olduğu bilgileri sanayide uygulamaya dökebilme
2 Takım çalışması içerisinde yer alabilme.
3 Mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirebilme.
4 İş hayatındaki hiyerarşik düzeni ve insan ilişkilerini öğrenme.
5 Sanayi kuruluşunda yapılan aktiviteleri düzenli ve kurallarına uygun bir rapor şeklinde sunabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Öğrencilerin iki yıllık eğitimi boyunca mesleği ile ilgili almış olduğu tüm teorik ve pratik bilgilerin üretim ve/veya analiz yapan kurum ve kuruluşlarda uygulamaya dökülmesi, işletmelerdeki üretim veya iş akışının öğrenilmesi,insan ilişkilerinin öğrenilmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İşletme veya kuruluşun Tanıtımı
2 Üretim birimi veya laboratuar çalışması
3 Üretim birimi veya laboratuar çalışması
4 Üretim birimi veya laboratuar çalışması
5 Aktivitelerin rapor şeklinde teslim edilmesi
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tüm derslerde yararlanılan kaynak kitap veya internet siteleri İşletmelerdeki üretim birimleri, alet-ekipman, laboratuar araç-gereçleri


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

var


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 15 10 150
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 5 4 3 5 4 4 4 5 5 5 4
ÖÇ 2 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4
ÖÇ 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5
ÖÇ 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek