GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Önlisans

1 Mesleği ile ilgili almış olduğu bilgileri sanayide uygulamaya dökebilme
2 Takım çalışması içerisinde yer alabilme.
3 Mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirebilme.
4 İş hayatındaki hiyerarşik düzeni ve insan ilişkilerini öğrenme.
5 Sanayi kuruluşunda yapılan aktiviteleri düzenli ve kurallarına uygun bir rapor şeklinde sunabilme.[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İşletme veya kuruluşun Tanıtımı
2 Üretim birimi veya laboratuar çalışması
3 Üretim birimi veya laboratuar çalışması
4 Üretim birimi veya laboratuar çalışması
5 Aktivitelerin rapor şeklinde teslim edilmesi
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Bireysel Çalışma 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 1

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 5 4 3 5 4 4 4 5 5 5 4
ÖÇ 2 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4
ÖÇ 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5
ÖÇ 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek