GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2602002012021 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli Ders Grubu 2 3 2,00

Önlisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin mesleki ve teknik terimler hakkında bilgi sahibi olarak, mesleki konulardaki ulusal/uluslararası teknik ve bilimsel metinleri okuma, anlama, gelişmeleri takip edebilme, yazılı ve sözlü iletişim kurma becerilerinin kazandırılması


Dr. Duygu OVA ÖZCAN/Kurum içi Öğretim Görevlisi


1 Mesleki ve teknik terimler hakkında bilgi sahibi olma
2 Mesleki terimleri anlayabilme ve kullanabilme becerisi
3 Orta seviyede teknik metinleri çevirebilme becerisi

Birinci ÖğretimYok


Kimyasal analizlerine ve işletmelere yönelik teknik terimler, problem tanımlama ve çözme teknikleri, teknik araştırma raporu yazımı, referans tarama yöntemleri, etkili bir teknik sunum yapma teknikleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Kural ve Gerekleri
2 Problem tanımlama ve çözme teknikleri hakkında ön bilgi: Problem tanımlama teknikleri
3 Problem çözüm adımları
4 Fikir üretme, risk alma
5 Çözüm üretme ve karar verme
6 Çözümü uygulama ve değerlendirme
7 Teknik araştırma raporu oluşum aşamaları Rapor konusu seçimi
8 Referans tarama yöntemleri ve veri tabanları, kaynakça gösterimi
9 Arasınav
10 Rapor içerik tanıtımı: İçindekiler, özet, giriş...vb.
11 Materyal ve metot: Proses akım şemaları, deney prosedürleri ve ekipmanları, standart testler
12 Sonuçlar ve tartışma: Tablo, grafik ve görsel araçların kullanımı, denklemler ve hesaplamaların değerlendirilmesi
13 Sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler, terminoloji, kaynakça, ekler
14 Etkili bir teknik sunum yapma teknikleri
15 Rapor yazımı ile ilgili tartışma, soruların cevaplanması
16 Final Sınavı

Fogler, H. S., LeBlanc, S. E., Rizzo, B. (2013). Strategies for creative problem solving. 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 64

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 4 2 3 2 5 4 2 3 5 4 1
ÖÇ 2 2 3 5 4 2 2 3 3 5 4 3 2
ÖÇ 3 3 5 4 2 2 5 4 2 3 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek