GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2602001022021 KİMYASAL PROSESE GİRİŞ Ders 1 2 6,00

Önlisans


Türkçe


Kimyasal Prosesler kimya endüstrisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu dersin amacı, öğrencilere önemli Anorganik ve Organik prosesler hakkında bilgi vermebilmektir. Bu ders kapsamında değişik üretim prosesleri, elde edilen ürünün kullanım alanları, hammaddelerin yararlı ürünlere ekonomik olarak dönüştürülebilme imkanları vurgulanmaktadır. Bu ders, öğrenciye üretim sonunda ele geçen ürünlerin önemini kavrama ve üretimde karşılaşılabilecek sorunlara yönelik yaklaşım yöntemlerini kazandırmakta faydalı olmaktadır. Birçok proses, akım şemaları üzerinde irdelenmekte bu sayede üretimde yer alan temel birimler arasındaki ilişkiler öğrenciye anlatılmaktadır.


Doç.Dr. Sevil ŞENER


1 Kimyasal Prosesler de Enerjinin önemini kavrayabilme.
2 Alternatif Enerji kaynaklarını tanıtma.
3 Günlük yaşantımızda kullandığımız, bize hiç de yabancı olmayan ürünlerin üretim prosesleri hakkında fikir sahibi olabilme.
4 Ülkemizde ki Kimyasal Üretim Prosesleri hakkında bilgi edinebilme.
5 Proses konusunda ki gelişmelerin takip edilebilmesi.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kimya endüstrisinde enerji ve hammadde kaynakları, alternatif enerji kaynakları, Kimyada Proses kavramı nedir? Organik ve Anorganik proseslerde üretimlerinin örneklerle gösterimi. Kömür ve Kullanım alanları, Petrolün Fiziksel ve Kimyasal rafinasyonu, Bitkisel yağ teknolojisi ve yağların özelliklerinin değiştirilmesi, Temizleme olayı nasıl gerçekleşir, Yüzey aktif maddeler ve Teknolojisi, temizlik maddelerinden sabun ve deterjan üretimi, Şeker ,Kağıt ve Bira üretimi, Çimento üretimi, Boya Üretimi ve Pigmentler, Kükürt ve Anorganik Kükürt bileşikleri ( S, SO2 , SO3 ve H2 SO4 üretimi), Azot ve Anorganik azot bileşiklerinin üretimi ( HNO3 üretimi), HCl üretim prosesi, Karbondioksit gaz üretimi ve Asetilen gazı Üretim prosesleri. Bu üretim proseslerinden Ülkemizdeki önemi ve bulunuşları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Enerji, Enerji Kaynakları, Önemi, alternatif enerji kaynakları
2 Kömür Prosesi
3 Petrol Prosesi
4 Yemeklik Yağ Prosesi
5 Temizlik malzeme üretim prosesi
6 Şeker Üretimi,
7 Bira Üretimi, kağıt üretimi
8 Arasınav
9 Boya Üretimi
10 Çimento Üretimi
11 Kükürt ve Anorganik Kükürt Bileşiklerinin Üretimi (Sülfirik Asit Üretimi)
12 Azot ve Anorganik Azot Bileşiklerinin Üretimi ( Nitrik Asit Üretimi)
13 Hidroklorik Asit Üretimi
14 Karbondioksit gaz Üretim, Asetilen gazı Üretimi
15 Klor-Alkali prosesleri
16 final sınavı

1- Ö.Erbil, “Endüstriyel Anorganik Kimya” E.Ü. Fen fakültesi Kitaplar serisi, Yayın No.182, (2002) 2- R.N.Shreve, “Shreve’s Chemical Process Industries”, McGraw Hill, (1984) 3- Kimyasal Proses Endüstrileri, Shreve and Bring, İhsan Çataltaş çevirisi 4- Kimya Endüstrisinde Organik Prosesler, P.H.GROGGINS, Çeviri İhsan Çataltaş.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 20 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 20 60
Okuma 2 10 20
Toplam İş Yükü (saat) 176

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 4
ÖÇ 2 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5
ÖÇ 3 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4
ÖÇ 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4
ÖÇ 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek