GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2602001042021 İNORGANİK KİMYA Ders 1 2 6,00

Önlisans


Türkçe


Kimyasal bağlar kimyanın merkezini oluşturmaktadır. Bu dersin amacı öğrencinin iyonik ve kovalent bağlarla ilgili konuları daha ayrıntılı olarak algılamasına yardımcı olmaktır. Bu bağların yanı sıra farklı bağ türlerini de göstermektir. Bağlarda önemli rol oynayan elektronların bulunduğu atom hakkında bilinenlerin daha ilerisini de göstermek, elektron ile atom arasındaki ilişkiyi anlatmak ana amaçtır. Anorganik kimya yüzden fazla elementin farklı açılardan incelenerek, diğer bilim dalları ile bağlantısını kuran önemli bir bilimsel alandır. Bu nedenle Anorganik Kimyanın, kuramsal yaklaşımın yanısıra pratik uygulamalarda da önemli bir rolü vardır. Önde gelen on sanayi kimyasallarının sekizi inorganiktir. Bu derste öğrencilere net ve ilginç gelen konulara açıklık getirmek amaçlanmıştır. Kimya öğreniminde temel oluşturmak üzere birçok ders verilmektedir. Ancak kimya bir yaşam bilimidir ve günlük yaşamımızda büyük etkileri vardır. Bu bağlamda elementlerin özellikleri bu ders kapsamında ayrıntılı olarak verilmektedir.


Doç.Dr. Sevil ŞENER


1 Atomun temel yapısını kavrayabilme
2 Elektron ile çekirdek arasındaki ilişkiyi anlayabilme.
3 Elektronun bağlanma açısından önemini kavrayarak bağ çeşitlerini anlayabilme.
4 Bileşiğin en küçük yapı taşı olan atomu kavrayabildikten sonra farklı bileşik türlerini kavrayabilmek ve bileşikleri adlandırabilmek.
5 Anorganik Kimya da yer alan yüzden fazla elementin kuramsal uygluamalarını anlayabilme ve bunların endüstride kullanım alanları hakkında fikir edinebilme
6 Anorganik Kimyanın konusu olan bu elementlerin dogada bulunuşları, elde edilişleri, Özellikleri ve kullanım alanları ile Türkiye Ekonomisindeki yerini kavrayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Çok elektronlu atomlar ve perdeleme etkisi, iyonik bağlar ve kristaller, kristal örgü enerjisi. Metal ve Ametallerin oluşturduğu bileşikler ile Koordinasyon bileşikleri nelerdir? . Anorganik ve Koordinasyon bileşiklerinin adlandırması, Bu bileşiklerde ki Kimyasal Bağlar ve bağ teorileri hakkında genel bilgiler. Lewis- oktet yapısı, Valens bağ teorisi, Molekülsel orbital teorilerin örneklerle gösterimi. I A, II A, III A IV A, V A, VI A Grubu ile bazı önemli geçiş metallerinin genel özellikleri doğada bulunuşları ve genel reaksiyonları, davranışları hakkında genel bilgiler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Atom Yapısı ve Modelleri
2 Elementlerin elektronik yapıları
3 Anorganik ve Kompleks Bileşiklerin çeşitleri ve adlandırılması.
4 Kimyasal Bağ kavramı ve çeşitleri. Lewis-Oktet yapısı, iyonik bağlar,polarlanma-dipolmoment kavramları, kovalent bağlar.
5 Lewis-oktet yapısından sapmalar ve Modern Atom Teorileri. ( V.B.T.- M.O.T.-C.F.T.)
6 Periyodik Cetvelin önemi. Periyodik cetveldeki elementlerin gruplara göre incelenmesi
7 I A ve II A Grubu Elementleri. Dogada bulunuşları, Elde edilişleri, Özellikleri, ve kullanım alanları, Türkiye Ekonomisindeki yeri.
8 Ara sınav
9 III A Grubu Elementleri. Dogada bulunuşları, Elde edilişleri, Özellikleri, ve kullanım alanları, Türkiye Ekonomisindeki yeri.
10 IV A Grubu Elementleri. Dogada bulunuşları, Elde edilişleri, Özellikleri, ve kullanım alanları, Türkiye Ekonomisindeki yeri.
11 V A Grubu Elementleri. Dogada bulunuşları, Elde edilişleri, Özellikleri, ve kullanım alanları, Türkiye Ekonomisindeki yeri.
12 VI A Grubu Elementleri. Dogada bulunuşları, Elde edilişleri, Özellikleri, ve kullanım alanları, Türkiye Ekonomisindeki yeri.
13 Geçiş metalleri Grubu Elementleri. Dogada bulunuşları, Elde edilişleri, Özellikleri, ve kullanım alanları, Türkiye Ekonomisindeki yeri.
14 Geçiş metalleri Grubu Elementleri. Dogada bulunuşları, Elde edilişleri, Özellikleri, ve kullanım alanları, Türkiye Ekonomisindeki yeri.
15 Geçiş metalleri Grubu Elementleri. Dogada bulunuşları, Elde edilişleri, Özellikleri, ve kullanım alanları, Türkiye Ekonomisindeki yeri.
16 Final Sınavı

1- D.F.Shriver, P.W.Atkins and C.H.Langford, “Inorganic Chemistry” Oxford University Press (1990) (Türkçe translation) 2- Temel Anorganik Kimya, Emin Dikman, Ege Üniversitesi Mabaası, 1975 3- Anorganik Kimya, N.K. Tunalı, S.Özkar, Gazi Üniv. Yayın No:185 4- Anorganik Kimya Temel Kavramlar, H. Ölmea, V.T. Yılmaz, Samsun 2004 5- İnorganik Kimya, G.L.Mıessler, D.A.Tarr, çeviri: N. Karacan, P.GürkanYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 4 56
Bireysel Çalışma 2 8 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 20 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 20 40
Okuma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 172

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5
ÖÇ 2 5 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4
ÖÇ 3 4 5 5 4 4 4 5 3 5 4 4 4
ÖÇ 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4
ÖÇ 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5
ÖÇ 6 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek