GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2602001142021 MATEMATİK-II Ders 1 2 3,00

Önlisans


Türkçe


Öğrencilerin temel matematik bilgilerini geliştirmek bunun yanı sıra ileri matematik bilgileri öğretmek amaçlanmıştır. ileri matematik bilgilerini de uygulamada kullanmak.


Kurum içi Öğretim Görevlisi


1 Verileri çözümleme ve yorumlama becerisi kazanabilme
2 Temel matematik bilgisi ile çözülemeyen problemleri ileri matematik bilgisi ile çözebilme
3 Mantıklı ve çok yönlü düşünmeyi günlük hayatına aktarabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Logaritma, trigonometri, karmaşık sayılar, fonksiyonlarda limit süreklilik türev ve integral, matris ve determinantlar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Logaritma(Tanımı ve özellikleri)
2 Logaritma( Logaritmik denklemlerin çözümü)
3 Trigonometri(Birim çember, açı ölçü birimleri, dik üçgende trigonometrik oranlar
4 Trigonometri(Esas ölçünün bulunması, bazı açıların trigonometrik değerleri, trigonometrik denklemlerin çözümü)
5 Karmaşık Sayılar(Tanımı, özellikleri, geometrik anlamı)
6 Karmaşık Sayılar(Dört işlem, eşlenik ve uzunluk kavramları, kutupsal gösterimi)
7 Limit(Tanımı, Özellikleri ve Belirsizlikler)
8 Ara Sınav
9 Süreklilik(Tanımı ve özellikleri, süreksizlik durumları)
10 Türev (Tanımı ve Türev Alma Kuralları)
11 Türev (Geometrik anlamı, L’hospital kuralı, Fizikte uygulaması, Ekstremum noktalarının bulunması)
12 İntegral(Tanımı ve Kuralları; Değişken değişimi ve KİY)
13 İntegral(Alan ve hacim soruları)
14 Matrisler( Tanımı ve özellikleri, matrisler üzerindeki işlemler)
15 Matrisler(Transpoze alma, determinantını bulma, bir matrisin tersini bulma
16 Final

1. Salihoğolu, H. Hilmi; 2003; Temel ve Genel Matematik; hacısalihoğlu Yayıncılık 2. Ötleş, Sema; 2005; Meslek Yüksek okulları için Matematik; Ege Üniversitesi Basımevi; Bornova; İzmir 3.Yılmaz, Cengiz; Banguoğlu, Hasan; Özdil, Tuncer; 2004, Meslek Yüksek okulları Teknik programlar için Matematik 1; Emek Basımevi; Manisa 4. Kurt, Nurcan; Kaynak, Mehmet; 2004, Meslek Yüksek okulları için Matematik 1; Lider Yayın ve Eğitim Hiz. San.; Yenişehir; İzmir 5. Aydın, Seyfettin; 1994-4; Analize Giriş; Beta Basım yayınevi; Çağaloğlu; İstanbulYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 5 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 80

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 2 3 2 3 2 3 4 5 2 3 1 2
ÖÇ 2 3 1 4 5 3 2 5 3 2 4 5 2
ÖÇ 3 2 3 2 1 4 2 3 5 2 3 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek