GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2602002022021 ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Ders 2 4 6,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı Aletli analiz olarak da tanımlanan Enstrümantal analiz yöntemlerinin tanıtılması ve çeşitlerinin incelenmesidir. Bu analizler de kullanılan Spektroskopik, Spektroskopik olmayan, Elektrometrik ve Kromotografik yöntemlerin temel ilkeleri ve uygulamalarının verilmesi amaçlanmıştır.


Doç. Dr. Sevil ŞENER


1 Nicel ve Nitel Analizlerde insandan kaynaklanabilecek hatayı minumum düzeye indiren ve zaman kazandıran bir yöntem olarak Enstrümantal Analizin önemini kavrayabilme.
2 Işık ve Atom dolayısıyla Madde arasında ki ilişkiyi kurabilme ve bunun cihaza uygulanmasını anlayabilme.
3 Spektroskopik cihazların yapısını kavrayabilme
4 Spektroskopik, Spektroskopik olmayan, Elektrometrik ve Kromotografik ve yeni yöntemlerin çeşitlerini, uygulama alanlarını ve önemini anlayabilme.
5 Bu yöntemlerin Endüstrideki uygulama alanlarını kavrayabime
6 Son gelişmeleri yakından takip edebileme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Spektroskopik yöntemlerin tanımı ve kimi kavramlar, . Soğurum spektroskopisinin temel ilkeleri, UV-GB spektroskopik cihazlar, UV, GB, IR ve Raman spektroskopisi, moleküler florimetri, nefelometri, türbidimetri,polarimetri, refraktometri, alev emisyon spektroskopisi (FES), atomik soğurma spektroskopisi (AAS), elektrotermal atomlaştırıcılı AAS (ETAAS), atomik floresans spektroskopisi (AFS), indüktif eşleşmiş plazma (ICP) ve diğer spektroskopik analiz tekniklerinin temel ilkeleri . IR spektroskopisi, soğurum aralığı, titreşim türleri, titreşim frekansını etkileyen etmenler ve örnekleme teknikleri. NMR spektroskopisinin temel ilkeleri, NMR spektrumlarının yorumlanması, 13C and 1H NMR spektrumları arasındaki farklılıklar ve benzerlikler. Kromatografi ve kromatografik tekniklerin tanımları ve temel kavramlar. Spektroskopik cihazların kullanıldığıdeğişik Endüstri dalları.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Enstrümantel analiz nedir?. Önemi ve Sınıflandırılması Problem çözümü ve Uygulama
2 Işın ve özellikleri, Işın Kaynakları,. Problem çözümü ve Uygulama
3 Elektromanyetik Dalga spektrumu Problem çözümü ve Uygulama
4 Işıgın madde ile etkileşmesi ( Soğurulması, Yayımı, Kırılma, yansıma ve dönmesi). Problem çözümü ve Uygulama
5 Işıgın madde ile etkileşmesi ( Soğurulması, Yayımı, Kırılma, yansıma ve dönmesi) Problem çözümü ve Uygulama
6 Spektroskopik cihazların genel yapısı. Problem çözümü ve Uygulama
7 Spektrofotometrik yöntemler ( UV, IR, NMR, Atomik spek., Moleküler Spek., Emüsyon Spek.) Problem çözümü ve Uygulama
8 Ara sınav
9 Spektrofotometrik yöntemler (Türbidimetri, Nefelometri, Refraktometri, Polarimetri, Kütle ve Elektron Spektroskopisi Problem çözümü ve Uygulama
10 Spektrofotometrik olmayan yöntemler( Kolorimetri), Problem çözümü ve Uygulama
11 Yüzey incelemesinde kullanılan yöntemler ( ESCA, SEM, AES), Problem çözümü ve Uygulama
12 Elektrometrik yöntemler ( Potansiyometri, Kulometri, Konduktometri, Voltametri), Problem çözümü ve Uygulama
13 Kromotografik yöntemler( Kağıt, sıvı, gaz ve iyon kromotografisi), Problem çözümü ve Uygulama
14 Kromotografik yöntemler( Kağıt, sıvı, gaz ve iyon kromotografisi), Problem çözümü ve Uygulama
15 Yeni ayırma yöntemleri . Problem çözümü ve Uygulama
16 Final sınavı

Enstrümental Analiz, Turgut Gündüz, Gazi Kitabevi,2005


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 40 80
Toplam İş Yükü (saat) 176

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 5 5 4 5 4 3 4 3 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 5 5 4 3 5 4 4 5 5 4
ÖÇ 3 4 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 5
ÖÇ 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 5
ÖÇ 6 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek