GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9027001082010 MUKAVEMET Ders 1 2 4,00

Önlisans


Türkçe


Tasarımda karşılaşacağı temel statik ve mukavemet bilgilerini kavrayabilme, makine elemanlarını özelliklerine göre sınıflandırabilme, makine elemanlarının dayanımlarını hesaplayabilme ve uygun elemanı seçebilme.


İlter YILMAZ


1 Konu ile ilgili birim sistemlerini ve terimleri öğrenir.
2 Kuvvet-uzama, gerilme-gerinim, elastisite, rijitlik, poison oranı ve emniyet kavramlarını öğrenir.
3 Çekme, basma, kesme ve eğilme gerilmelerini inceleyerek bunlarla makine elemanları uygulamaları yapabilir.
4 Atalet ve mukavemet momenti ile bunların dayanımdaki rolünü kavrar.
5 Eğim ve sehim(çökme) hesaplamalarını yapabilir.
6 Burulma ve burkulma kavramlarını öğrenerek makine elemanlarına uygulayabilir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Öğrencinin uygulamada sıklıkla karşılaşacağı makine elemanları ve bunların hesaplarını yapabilmesi için gerekli temel mukavemet bilgilerini kapsamaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Birim sistemleri ve karşılaştırma Yöntemin dökümanlarla incelenmesi
2 Boyut analizi, malzemelerin mekanik özellikleri Yöntemin dökümanlarla incelenmesi
3 Gerilme Kavramı- Çekme ve basma gerilmesi Yöntemin dökümanlarla incelenmesi
4 Gerinme ve elastikiyet modülü. Akma gerilmesiı Yöntemin dökümanlarla incelenmesi
5 Eksenel yüklemede deformasyon Yöntemin dökümanlarla incelenmesi
6 Sıcaklık etkisiyle oluşan gerilmeler Yöntemin dökümanlarla incelenmesi
7 Bileşik çubuklarda gerilme ve sıcaklık değişimi Yöntemin dökümanlarla incelenmesi
8 ara sınav
9 Poisson oranı, rijitlik modülü, kayma (kesme) gerilmesi Yöntemin dökümanlarla incelenmesi
10 Kirişlerde eğilme: eğilme momenti tanımı kesme kuvvet ve eğilme moment diyagramlarının çizimi Yöntemin dökümanlarla incelenmesi
11 İkinci alan momenti, paralel eksenler teoremi, kesit modülü Yöntemin dökümanlarla incelenmesi
12 Kirişlerde çökme (sehim) hesabı, burulma tanımı Yöntemin dökümanlarla incelenmesi
13 Burkulma (flambaj) olayı ve euler denklemi Yöntemin dökümanlarla incelenmesi
14 Bağlama elemanları; perçin, kaynak ve lehim hesabı Yöntemin dökümanlarla incelenmesi
15 15. Cıvata, vida , mil, yay, yatak elemanları ve hesap yöntemleri Yöntemin dökümanlarla incelenmesi
16 Final Sınavı

1-Prof. Dr. Mehmet ZOR “Mukavemet” Ders Notu YARDIMCI KAYNAKLAR: 1. Mechanics of Materials: Ferdinand P4.Cisimlerin Dayanımı, Nurettin Curun, MEB Yayınları. . Beer, Russell Johston ,Jr: Mc Graw Hill Book Company. 2. Mehmet H. OMURTAG Statik ve Mukavemet DERS ARAÇLARI: Bilgisayar, Projeksiyon cihazı, Bilimsel hesap makinası.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
Problem Çözümü 8 2 16
Bireysel Çalışma 10 2 20
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 1 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 108

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 3 3 1 4 1 1 1 1 5 1 2 3
ÖÇ 2 1 4 1 1 2 4 1 3 3 2 1 2 2
ÖÇ 3 3 3 2 3 1 2 3 1 1 2 3 2 2
ÖÇ 4 3 1 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1
ÖÇ 5 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1
ÖÇ 6 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek