GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9027002022010 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Ders 2 4 3,00

Önlisans


Türkçe


Bu ders ile diğer derslerde edinilen teorik bilgilerle, atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek proje hazırlamak, kazanılan bilgi ve becerileri kullanarak, hazırlanan projeleri atölye ve okul imkanlarını kullanarak üretebilmek, araştırma ve tasarımla ilgili projelerde kaynak tarayabilmek ve elde edilen bilgileri kullanarak proje hazırlayıp, sunabilmek yeterliklerinin kazandırılması


İlter YILMAZ


1 Teorik bilgileri, seçilmiş bir konu üzerinde kullanabilme.
2 Seçilen konu ile ilgili araştırma yapabilme, bilgi toplayabilme
3 Seçilen konunun tasarım ve analizinde dikkat edilecek özellikleri ve işlem sırasını kavrayabilme
4 Yaptığı çalışmayı belirli formatta yazabilme ve sunabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Projenin gerçekleştirilebilmesi ekip kurulması, fizibilite çalışmasının yapılması ve projenin gerçekleştirilmesi aşamalarını kapsar


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Proje ekibinin oluşturulması ve konusunun belirlenmesi Raporlama ve saha ziyaretleri
2 Fizibilite Çalışmasının Yapılması Raporlama ve saha ziyaretleri
3 Fizibilite Çalışmasının Yapılması Raporlama ve saha ziyaretleri
4 Fizibilite Çalışmasının Yapılması Raporlama ve saha ziyaretleri
5 Proje Taslak Modeli gerçekleştirilmesi Raporlama ve Montaj
6 Proje Taslak Modeli gerçekleştirilmesi Raporlama ve Montaj
7 Montajı yapılan projenin sunumu Taslak model olarak sunulan projenin işletmeye alınması
8 ara sınav
9 Projenin gerçekleştirilmesi Raporlama ve Montaj
10 Projenin gerçekleştirilmesi Raporlama ve Montaj
11 Projenin gerçekleştirilmesi Raporlama ve Montaj
12 Projenin gerçekleştirilmesi Raporlama ve Montaj
13 Çalışır projenin sunumu projenin işletmeye alınması
14 Çalışmanın sunulması Rehberli problem çözümü

Ders Notu: Sitem Analizi Tasarımı Ders Notu- İlter YILMAZ Ders Kitabı: Uygulamalı Makina Tasarımı ve EsaslarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 1 14
Takım/Grup Çalışması 4 1 4
Deney 0 0 0
Alan Çalışması 8 1 8
Rapor Hazırlama 4 1 4
Rapor Sunma 0 0 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 2 3 1 2 3 2 5 2 1 3 2 2
ÖÇ 2 1 3 2 1 3 2 1 1 4 1 2 1 3
ÖÇ 3 1 3 1 2 1 3 4 2 2 2 2 4 2
ÖÇ 4 1 1 3 2 2 3 3 4 1 2 2 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek