GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9027002112010 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ Seçmeli Ders Grubu 2 3 4,00

Önlisans


Türkçe


Bu ders ile CNC torna tezgahını işe hazırlama, program yazma ve üretim yapma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.


Öğr. Gör. B. E.YAPANMIŞ


1 CNC Torna Tezgahı hakkında detaylı bilgiye sahip olmak
2 CNC Torna Tezgahları kontrol panel tuşları ve içerikleri hakkında bilgi sahibi olmak
3 CNC Torna Tezgahını işe hazırlamak
4 CNC Torna Tezgahı için program yazmak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


CNC Torna Tezgahının özellikleri ve kısımları, CNC Torna Tezgahının çalışma prensipleri, CNC Torna Tezgahlarında kontrol panel çeşitleri, tuşları ve özellikleri, Tezgah koordinat eksenleri ve referans noktaları, Kesici çeşitleri, özellikleri ve kullanım yerleri, Takım telafi ayarları, Takım tutucuları, Takım kaba işlemelerin hesabı, Kesme derinliği, devir sayısı ve ilerleme, CNC Torna Tezgahlarında programlama esasları, CNC Torna Tezgahında çevrimler, Alt programlama tekniği ve yapısı, CNC tezgahlarında bulunan alarm ve hata kodları


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 CNC torna tezgâhının özellikleri CNC torna tezgâhının kısımları CNC torna tezgâhının çalışma prensipleri
2 Tezgâh koordinat eksenleri Referans noktaları Kontrol panel çeşitleri Kontrol panel tuşları ve özellikleri
3 Kesici ve iş parçası malzemesi ilişkisi Kesici çeşitleri, özellikleri ve kullanım yerleri Takım telafi ayarları Takım tutucular ve bağlama elemanları
4 Parçalar üzerindeki sıfır noktaları Sıfırlamada kullanılan elemanların özellikleri İşlenecek parçaya göre takımı sıfırlama Takım ayarında kullanılan eleman ve özelikler
5 Kesme derinliği, işlem açısı ve ilerlemelerin verilmesi Takım kaba işleme derinlik hesabı Bağlama aparatları Bağlama kontrol aletleri İş parçası sıfırlama yöntemleri
6 CNC torna tezgâhlarında programlama esasları Konumlama sistemleri, İşlem ve hazırlık komutları Yardımcı komutlar Özel komutlar
7 vize
8 CNC Torna tezgahlarında hareket sistemleri Koordinat sistemleri Hareket şekilleri Kumanda tipleri Eksenler
9 Simülasyonun tanımı ve önemi Simülasyon programları Program çalıştırmak
10 CNC tornada çevrimleri kullanılarak programlama a. Alın tornalama çevrimi b. Boyuna kaba tornalama çevrimi c. Yarıçap pah çevrimi d. Kanal açma çevrimi
11 CNC tornada çevrimleri kullanılarak programlama a. Profil kaba çevrimi b. Boşluk kanal çevrimi c. Derin delik delme çevrimi d. Diş açma çevrimi
12 Alt programlama tekniği Alt programlama yapısı
13 CNC tornada alt program kullanarak programlama
14 CNC tezgâhlarında bulunan alarm seçenekleri. Programlamada kullanılan hata kodları Tezgâh ilerleme mod ayarları
15 Ölçme ve kontrol
16 final

• Öğretim Elemanı Ders Notları • Hamir ARSLAN, CNC Operatörünün El Kitabi 5. Baskı • Prof. Dr. Muammer Gavas, CNC Tekniği ve Teknolojisi Seçkin Yayıncılık


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 4 56
Uygulama/Pratik 12 3 36
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
Toplam İş Yükü (saat) 123

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 2 2 4 5 2 3 2 1 1 1 1 1
ÖÇ 2 4 1 3 2 3 5 1 2 4 1 3 3 2
ÖÇ 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 4 5 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek