GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9027002132010 KAYNAK TEKNOLOJİSİ Seçmeli Ders Grubu 2 3 2,00

Önlisans


Türkçe


Bu derste öğrenciye ergitme esaslı kaynak yöntemleri ve koruyucu atmosfer altında kaynak yapmak yeterliklerinin, kaynak yöntemlerinin avantajları/dezavantajlarının, kaynak parametrelerinin kavranması, kaynaklı parçaların muayene yöntemleri bilgilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.


Öğr. Gör. B. E. YAPANMIŞ


1 Kaynağın tanımı, kaynak yöntemleri ve bu yöntemlerin birbirlerine göre avantaj ve dezavantajlarını kavrar ve uygulamada seçim yapabilme becerisine sahip olabilme
2 Kaynak öncesi, kaynak sırasında ve kaynak sonrasında işlem gören parçalara yapılması gereken işlemleri kavrayabilme
3 Kaynaklı bağlantıların özelliklerine etki eden parametreleri bilebilme, kaynaklı malzemelerde görülebilecek hatalar hakkında yorum yapabilme
4 Kaynak prosesi sürecinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine sahip olma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ark oluşumu, ark oluşumuna etki eden faktörler, Gaz ergitme Kaynağı, Oksi-asetilen kaynağı, Gaz Metal ark kaynağı (MAG/MIG), Gaz Tungsten ark kaynağı (TIG) Tozaltı ark kaynağı, özlü tel uygulamaları, Yüzey hazırlama, birleştirme çalışmaları, birleştirme tipleri, alın birleştirmeler, bindirme birleştirmeler, köşe birleştirmeler, T birleştirmeler, İlave metaller(elektrotlar), karışım gaz uygulamaları, birleştirme uygulamalarının kontrolü, iş güvenliği.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kaynak Çeşitleri, Kişisel Koruyucu Donanımlar
2 Kaynak Arkı ve Ark Üflemesi
3 Kaynak Makineleri (Akım üreteçleri)
4 Örtülü Elektrod ile Ark Kaynağı
5 Kaynak Elektrotları
6 Koruyucu Gaz Kaynakları (MIG/MAG) -Uygulamalı dersler -Atölye uygulamaları
7 MIG-MAG Kaynağında Kullanılan Tel Çeşitleri ve Özellikleri -Uygulamalı dersler -Atölye uygulamaları
8 Ara Sınav
9 Koruyucu Gaz Kaynakları (TIG)
10 Oksi-Asetilen Gaz Kaynağı
11 Diğer Kaynak Yöntemleri -Uygulamalı dersler -Atölye uygulamaları
12 Bağlantı Türleri ve Pozisyonları, Malzemelerin Kaynak Kabiliyeti -Uygulamalı dersler -Atölye uygulamaları
13 Kaynakta Ortaya Çıkan Problemler, Kaynak Hataları -Uygulamalı dersler -Atölye uygulamaları
14 Kaynaklı Yapıların Muayenesi -Uygulamalı dersler -Atölye uygulamaları
15 Kaynaklı Konstrüksiyonlar ve Dayanım Hesapları, Genel Tekrar -Uygulamalı dersler -Atölye uygulamaları
16 Final

• Öğretim Elemanı Ders Notları • Prof. Dr. Selahaddin ANIK, Kaynak Tekniği El Kitabı – Yöntemler ve Donanımlar, Gedik Eğitim Vakfı Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü • Gourd, L.M., Kaynak teknolojisinin esasları, çevirenler (Prof. Dr. İ. Barlas Eryürek, L. M. Gourd, Prof. Dr. Adnan Dikicioğlu, Prof. Dr. Oktay Bodur), Birsen yayınevi, 1996


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 5 1 5
Laboratuvar 5 1 5
Rapor Hazırlama 2 5 10
Rapor Sunma 2 5 10
Toplam İş Yükü (saat) 78

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 1 2 2 2 2 1 4 2 2 3 1 2
ÖÇ 2 2 3 2 1 1 4 2 1 3 2 1 2 3
ÖÇ 3 2 2 2 3 3 2 4 1 2 1 3 1 3
ÖÇ 4 3 1 2 2 4 2 2 2 2 3 1 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek