GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9027002072010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM -I Ders 2 3 6,00

Önlisans


Türkçe


Bu derste; bilgisayar destekli iki boyutlu çizim yapmak yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.


Öğr.Gör.Hülya YILMAZ


1 Bilgisayar destekli iki boyutlu çizim yapmak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


A. EKRAN DÜZENLEME VE ÇİZİM YARDIMCI KOMUTLARI 1. BDÇ yazılımını çalıştırma seçenekleri 2. Kayar menüler ve seçenekleri (Dosya kaydetme, hazır dosya açma vb.) 3. Araç çubuklarındaki komutlar 4. Araç çubuklarını açmak ve kapatmak 5. Ekran görüntü ve çizim ayarlarının yapılması 6. Çizim yardımcı komutları (ortho, grip, snap vb.) kullanımı, osnap komutu seçenekleri ve ayarı 7. Çizgi tiplerinin yüklenmesi, ayarı ve renk seçimi 8. Katmanların oluşturulması, düzenlenmesi, ayarlanması ve kaldırılması 9. BDÇ yazılımını kapatma B. TEMEL ÇİZİM KOMUTLARINI KULLANABİLMEK 1. Çizim yapma aşamalarında koordinat sistemlerini kullanabilme 2. Çizim komutlarını kullanarak teknik resim çizme 3. Çizimlere yazı ekleme ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: A.ÖLÇME Öğrencinin yeterliği kazanıp kazanmadığı, aşağıdaki bilgi ve başarım ölçütlerine göre ölçülecektir: 1. BDÇ yazılımında menü ve araç çubuklarını kullanır, gerekli ekran ayarlarını yapar 2. Çizim yapabilmek için çizgi tipi, kalınlığı ve rengini seçer, katmanları kullanır 3. Çizim yapmak için koordinat sistemlerini kullanır, 4. BDÇ yazılımında çizgi, yardımcı çizgi, çoklu çizgi, bileşik çizgi çizer, 5. BDÇ yazılımında dörtgen, çokgen, yay, çember, eğri ve elips çizer, 6. Revizyon balonu çizer, tarama yapar, yazı yazar 7. Eşit parçalar bölme işlemi yapar B. BİLGİ KANITLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İçerikte verilen bilgiler; BDÇ yazılımıyla bilgisayar da yapılacak sınavlarla ölçülecektir. Değerlendirmenin %50’sini bu sınavlar oluşturur. C. BAŞARIM KANITLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Başarım ölçütleri sınıf içi ve sınıf dışı ödevler ile kontrol listesi ölçme araçları kullanılarak ölçülecektir. Değerlendirme ödevlerin yapılması sırasında hazırlanan kontrol listesine göre yapılacaktır. Öğrencinin başarılı olabilmesi için kontrol listesindeki tüm değerlendirme kriterlerini başarması gerekmektedir. Değerlendirmede sınıf içi ödevler %30, sınıf dışı ödevler %20 ağırlıkta değerlendirilecektir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ekran düzenleme ve çizim yardımcı komutlarıyla BDÇ yazılımını çalıştırma seçeneklerini seçme Rehber eşliğinde bilgisayarda uygulama
2 Ekran görüntü ve çizim ayarlarının yapma ve BDÇ yazılımını kapatma Rehber eşliğinde bilgisayarda uygulama
3 Temel çizim komutlarını kullanarak çizim yapma ve koordinat sistemlerini kullanma Rehber eşliğinde bilgisayarda uygulama
4 Çizim komutlarını kullanarak teknik resim çizme ve çizimlere yazı ekleme Rehber eşliğinde bilgisayarda uygulama
5 Çizim komutlarını kullanarak teknik resim çizme Çizimlere yazı ekleme Rehber eşliğinde bilgisayarda uygulama
6 Düzenleme komutlarını kullanabilme Rehber eşliğinde bilgisayarda uygulama
7 vize
8 Çizim elemanlarının özelliklerini değiştirme Rehber eşliğinde bilgisayarda uygulama
9 Çizim elemanlarını çoğaltma Rehber eşliğinde bilgisayarda uygulama
10 Ölçülendirme ayarlamasını yapma Rehber eşliğinde bilgisayarda uygulama
11 Ölçülendirme komutlarını kullanma Rehber eşliğinde bilgisayarda uygulama
12 Ölçüleri değiştirmek, yüzey işleme işareti eklemek ve tolerans ekleme Rehber eşliğinde bilgisayarda uygulama
13 BDÇ yazılımları arasında 2B (iki boyutlu) veri transferi yapabilme Rehber eşliğinde bilgisayarda uygulama
14 2B (iki boyutlu) veri transferi için dosya uzantılarını kullanma Rehber eşliğinde bilgisayarda uygulama
15 Çıktı alınarak tanımlanmış yazıcı seçimini yapma, çıktı almada kullanılacak kağıt boyutunun seçimini yapma, Rehber eşliğinde bilgisayarda uygulama
16 final

Autocad 2009 Laboratuvar Uygulamaları Murat CAN AutoCAD ve Uygulamaları HüdayimBAŞAK Çeşitli ders notları Bu Derste Öğrencilerin Bilgisayarı olmak zorundadır.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 4 56
Uygulama/Pratik 12 4 48
Bireysel Çalışma 12 4 48
Ev Ödevi 5 4 20
Toplam İş Yükü (saat) 175

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek