GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9027002162015 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE STANDARTLARI Seçmeli Ders Grubu 2 4 2,00

ÖnlisansBu derste; iş hayatında kalite güvencesi ve standartları ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmıştır


İlter YILMAZ


1 Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak
2 Kalite Standartlarını Uygulamak
3 İstatistiksel kalite kontrol yöntemleri uygulamak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kalite Kavramı , Standart ve Standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları , Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim, Stratejik yönetim , Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Üretimde kalite kontrolü , Muayene ve örnekleme , Toplam Kalite Kontrol , Kontrol Diyagramları, İstatistiksel Dağılımlar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kalite Kavramı Standart ve Standardizasyon
2 Standart ve Standardizasyon Yönetim kalitesi ve standartları
3 Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi Yönetim kalitesi ve standartları
4 Yönetim kalitesi ve standartları Çevre standartları
5 Çevre standartları Kalite yönetim sistemi modelleri
6 Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim
7 Yönetime katılma Süreç yönetim sistemi
8 Ara Sınav
9 Kaynak yönetimi sistemi Efqm mükemmellik modeli
10 Üretimde kalite kontrolü Muayene ve örnekleme
11 Muayene ve örnekleme Toplam kalite kontrol
12 Toplam kalite kontrol
13 Kontrol Diyagramları
14 İstatistiksel Dağılım

Ders Kitabı: Kalite Kontrol ve Kalite Güvence Sistemleri- Prof Dr Orhan KÜÇÜK Ders Notları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 20 20
Final Sınavı 1 20 20
Derse Katılım 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 68

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 1 2 4 5 1 1 3 2 3 3 1 2
ÖÇ 2 3 1 3 1 1 4 1 3 2 2 4 1 1
ÖÇ 3 1 4 4 1 1 4 1 2 1 4 1 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek