GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2603001022017 MAKİNA MESLEK RESMİ Ders 1 2 3,00

Önlisans


Türkçe


Makine teknikerleri için gerekli olan standart makine parçalarının gösterimi, boyutsal değerlerin öğrenilmesi, montaj resimlerin çizimlerinin yapılabilmesi ve okunabilmesini kavratabilmektir.1 Standart makine elemanların resimlerinin çizimlerini yapabilmek
2 Çizimi yapılmış makine resimlerini okuyabilmek,
3 Makine elemanların standart gösterimlerini anlayabilme,
4 Dişli çarkları çeşitlerinin kavraya bilme ve resimlerinin çizebilme,
5 Sökülebilir ve sökülemez bağlantıları çizebilme,
6 Makine parçalarını montaj ve demontaj hallerini çizebilme,

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yapım resimlerini kavrayabilme ve çizebilme. Dişli çark çeşitlerini kavrayabilme ve resimlerini çizebilme. Standart makine elemanlarının çizimi. Vida, somun, kam, pim, perno, kupilya, segman, perçin, yataklar ve kaynak çizimleri. Montaj resimlerini kavrayabilme ve çizebilme. Resim bürolarını düzenleyebilme, orijinal resimleri çoğaltabilme, ozalit kopyalama ve arşivleyebilme.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yapım resimlerini kavrama ve çizebilme. Teknik resim kâğıdına uygulama çizimleri.
2 Yapım resimlerini kavrama ve çizebilme. Teknik resim kâğıdına uygulama çizimleri.
3 Dişli çark çeşitleri ve resimlerinin çizimi. Teknik resim kâğıdına uygulama çizimleri.
4 Dişli çark çeşitleri ve resimlerinin çizimi. Teknik resim kâğıdına uygulama çizimleri.
5 Dişli çark çeşitleri ve resimlerinin çizimi. Teknik resim kâğıdına uygulama çizimleri.
6 Dişli çark çeşitleri ve resimlerinin çizimi. Teknik resim kâğıdına uygulama çizimleri.
7 Vida, civata ve somun çeşitleri ve resimlerinin çizimi. Teknik resim kâğıdına uygulama çizimleri.
8 ara sınav
9 Kam ve kavrama çeşitlerinin resimlerinin çizimi. Teknik resim kâğıdına uygulama çizimleri.
10 Kam ve kavrama çeşitlerinin resimlerinin çizimi. Teknik resim kâğıdına uygulama çizimleri.
11 Kupilya ve segaman çeşitleri ve resimlerinin çizimi. Teknik resim kâğıdına uygulama çizimleri.
12 Yatak türleri ve çeşitleri resimlerinin çizimi Teknik resim kâğıdına uygulama çizimleri.
13 Kayış ve kasnakların çeşitleri ve resimlerinin çizimi. Teknik resim kâğıdına uygulama çizimleri.
14 Kaynakların çeşitleri ve resimlerinin çizimi. Teknik resim kâğıdına uygulama çizimleri.
15 Büro çalışmaları Teknik resim kâğıdına uygulama çizimleri.
16 final sınavı

1- Bağcı, Mustafa, (1980) Makine Teknik Resmi MEB. 2- Şen, Zeki & Özçilingir, Nail (1995) Makine Meslek Resmi I-II, İstanbul 3- Şen, Zeki & Özçilingir, Nail (1995) Standart Makine Elemanları, İstanbul 4- TÜRKDEMİR, Kemal, Makine Resmi I-II ve Uygulama Yaprakları, Denizli DERS ARAÇLARI: -Teknik resim araç ve gereçleri.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Alan Çalışması 7 1 7
Bireysel Çalışma 4 0 2
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 4 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Toplam İş Yükü (saat) 61

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 3 1 2
ÖÇ 2 2 2 1 3 1 2 5 2 1 4 2 3 1
ÖÇ 3 2 3 2 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1
ÖÇ 4 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1
ÖÇ 5 1 3 2 1 3 2 1 2 2 2 2 1 1
ÖÇ 6 1 4 2 1 3 1 4 1 3 3 1 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek