GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2603001062017 CNC FREZE TEKNOLOJİSİ Seçmeli Ders Grubu 2 4 4,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı, İmalat teknikerleri için gerekli olan ileri teknoloji ile üretim yapan tezgâh, sistem ve tekniklerin kazandırabilme. Yeni teknolojiler ile üretimin, imalatın, üretim zamanının ve proseslerin nasıl daha verimli olduğunu kavratabilme. Farklı imalat yeteneklerinin nasıl ve nerelerde kullanılabileceğini anlayabilmektir


Öğr. Gör. Hülya KAYA


1 Geleneksel yöntemlerle ileri üretimin farkını anlayabilme
2 Talaşlı ve talaşsız üretimlerin sınırlıklarını kavraya bilme
3 Yeni teknolojileri anlama ve kullanımını kavrayabilme
4 İleri üretim yöntemlerinin yeteneklerinin kavrayabilme
5 Farklı tasarımların hangi tezgâhlarla üretilebileceğinin kavrayabilme
6 Temassız talaşlı imalatında olabileceğinin kavrayabilme
7 Uygun imalat teknolojisinin seçimini yapabilmek


Yok


Yok


Endüstride kullanılan geleneksel olmayan üretim yöntemlerinden Elektro Erozyon yönteminin temel özelliklerini tanımlayabilme. Elektro erozyon ile işlemenin temel özelliklerini, üstünlüklerini ve olumsuzluklarını kavrar. Elektro erozyon ile delme, kesme ve taşlama işlemlerinin çeşitlerini temel özelliklerini kavrar. Kimyasal Aşındırma (ECM) Yöntemi İle Talaş Kaldırma. Endüstride kullanılan geleneksel olmayan üretim yöntemlerinden Kimyasal Aşındırma yönteminin temel özelliklerini tanımlayabilme. LAZER Yöntemi İle Talaş Kaldırma. Endüstri de üretim de kullanılan LAZER’in çeşitlerini ve temel özelliklerini tanımlayabilme. LAZER’le işlemenin temel özelliklerini, üstünlüklerini ve olumsuzluklarını kavrar. Endüstri de LAZER’le kesme işlemenin temel özelliklerini tanımlar. Endüstri de üretim de kullanılan, ileri kaynak yöntemlerinin çeşitlerinin temel fonksiyonlarını kavrayabilme. İleri kaynak yöntemlerini sınıflandırılır. Gaz altı kaynaklarının uygulamalarının temel fonksiyonlarını kavrar. Toz altı kaynak uygulamalarının temel fonksiyonlarını kavrar.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Geleneksel yöntemle ileri imalat yöntemlerin karşılaştırılması Yöntemin dökümanlarla incelenmesi
2 Toz metalürjisi ve kompozit malzemeler Yöntemin dökümanlarla incelenmesi
3 Hassas döküm yöntemi ve uygulama alanları Yöntemin dökümanlarla incelenmesi
4 Punch pres yöntemi ve uygulama alanları Yöntemin dökümanlarla incelenmesi
5 EDM ve ECM yöntemleri ve uygulama alanları Yöntemin dökümanlarla incelenmesi
6 Tel erozyon yöntemleri ve uygulama alanları Yöntemin dökümanlarla incelenmesi
7 CNC teknolojisinin ileri üretimdeki yeri Yöntemin dökümanlarla incelenmesi
8 ara sınav
9 CNC Plazma teknolojisi ve uygulama alanları Yöntemin dökümanlarla incelenmesi
10 CNC Lazer teknolojisi ve uygulama alanları Yöntemin dökümanlarla incelenmesi
11 CNC Su jeti teknolojisi ve uygulama alanları Yöntemin dökümanlarla incelenmesi
12 CNC kaynak teknolojisi ve uygulama alanları Yöntemin dökümanlarla incelenmesi
13 CNC Markalama teknolojisi ve uygulama alanları Yöntemin dökümanlarla incelenmesi
14 Hızlı prototipleme teknolojisi ve uygulama alanları Yöntemin dökümanlarla incelenmesi
15 3D Scaner teknolojisi ve uygulama alanları Yöntemin dökümanlarla incelenmesi
16 final sınavı

DERS KİTABI: 1- Kısa,M,(2002) Özel Üretim Teknikleri, Bursa, 2- Anık,S,Dikicioğlu,A,Vural,M,(1999) İmal Usulleri, İstanbul, 3- Metal Meslek Bilgisi, MEB 4- Çeşitli ders notları 5- Konulara yönelik makaleler DERS ARAÇLARI: -Makine atölyesi tezgâh, takım ve araç-gereçleri.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 10 5 50
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 1
ÖÇ 2 1 3 2 4 1 1 3 1 2 2 2 2 2
ÖÇ 3 2 3 1 1 2 2 1 3 1 2 2 2 1
ÖÇ 4 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 3
ÖÇ 5 3 2 1 2 1 3 2 3 1 1 1 2 3
ÖÇ 6 1 4 1 2 3 2 3 3 1 2 1 1 4
ÖÇ 7 1 1 3 2 3 1 2 2 3 1 5 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek