GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2603002012019 YENİLENEBLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli Ders Grubu 2 3 2,00

Önlisans


Türkçe


Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili yaygın terimlerin anlaşılması Yenilenebilir enerji ile ilgili farklı teknoloji uygulamalarının gözden geçirilmesi Yenilenebilir enerji teknolojilerinin zayıf ve güçlü yönlerinin tartışılarak belirlenmesi Yenilenebilir enerji sistemlerinin genişlemesini etkileyen sorunların tartışılarak testip edilmesi Türkiye de yaygın olmayan yenilenebilir enerji uygulamaları yapmak


Öğr. Gör. İlter YILMAZ


1 Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili genel terimleri kavrar
2 Yenilenebilir enerji ile ilgili farklı teknoloji uygulamalarının analiz eder
3 Yenilenebilir enerji teknolojilerinin zayıf ve güçlü yönlerinin karşılaştırır
4 Yenilenebilir enerji sistemlerinin yaygınlaşmasını etkileyen sorunları bilir
5 Türkiye de yaygın olmayan yenilenebilir enerji uygulamaları yapar

Birinci Öğretim


Yok.


Yok


Enerji ve Enerji Terminolojisi, Enerji ve Enerji Kaynakları, Güneş Enerjisi Teknolojileri ve Uygulamaları, Güneş Enerjisi Teknolojileri ve Uygulamalar, Biyokütle Enerjisi –Biyoyakıt-Biyodizel- Rüzgar Enerjisi Giriş, Rüzgar Enerjisi ve Kaynağı, Hidrolik Enerji, Hidrolik Enerji, Jeotermal Enerji-Deniz kökenli Enerjiler, Dalgaların Genel Tanımları, hesaplamalar-Dalga Enerji Çeşitleri, Dalga Enerjisi Teknolojileri, Dalga Enerjisi Teknolojileri , Dalga Enerjisinin Çevresel Etkiler, Yatırım, Altyapı, Prosedürler vb. Yönlerden Tartışılması


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Enerji ve Enerji Terminolojisi Yöntemin dökümanlarla incelenmes
2 Enerji ve Enerji Kaynakları Yöntemin Dökümanlarla İncelenmesi
3 Güneş Enerjisi Teknolojileri ve Uygulamaları Yöntemin Dökümanlarla İncelenmesi
4 Güneş Enerjisi Teknolojileri ve Uygulamaları Yöntemin Dökümanlarla İncelenmesi
5 Biyokütle Enerjisi –Biyoyakıt-Biyodizel Yöntemin Dökümanlarla İncelenmesi
6 Rüzgar Enerjisi Giriş, Rüzgar Enerjisi ve Kaynağı Yöntemin Dökümanlarla İncelenmesi
7 Rüzgar Enerjisi Giriş, Rüzgar Enerjisi ve Kaynağı Yöntemin Dökümanlarla İncelenmesi
8 Ara Sınav
9 Hidrolik Enerji Yöntemin Dökümanlarla İncelenmesi
10 Hidrolik Enerji Yöntemin Dökümanlarla İncelenmesi
11 Jeotermal Enerji- Deniz Kökenli Enerjiler Yöntemin Dökümanlarla İncelenmesi
12 Dalgaların Genel Tanımları, hesaplamalar-Dalga Enerji Çeşitleri Yöntemin Dökümanlarla İncelenmesi
13 Dalga Enerjisi Teknolojileri Yöntemin Dökümanlarla İncelenmesi
14 Dalga Enerjisi Teknolojileri Yöntemin Dökümanlarla İncelenmesi
15 Dalga Enerjisinin Çevresel Etkiler, Yatırım, Altyapı, Prosedürler vb. Yönlerden Tartışılması Yöntemin Dökümanlarla İncelenmesi
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: Prof. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK Yenilenebilir Enerji Kaynakları Prof. Dr. Mustafa ACAROĞLU Alternatif Enerji Kaynakları T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (AYGM) KIYI YAPILARI PLANLAMA veTASARIM TEKNİK ESASLARI


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 8 32
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 8 32
Toplam İş Yükü (saat) 66

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 2 2 4 2 4 1 1 3 3 2 2 4
ÖÇ 2 1 1 1 2 4 2 4 1 1 3 2 3 1
ÖÇ 3 3 2 1 2 3 1 1 3 1 1 1 2 1
ÖÇ 4 4 1 1 3 1 3 1 2 4 1 2 1 2
ÖÇ 5 2 2 1 5 1 1 4 1 4 3 2 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek