GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2603002002020 MEKANİK BAKIM ONARIM Ders 2 4 2,00

ÖnlisansBakım sistemlerinin yapısını ve bakım planlamanın esaslarını, endüstride üretim makinelerinin, tesislerin en optimal şekilde bakımlarını planlayarak, en uygun çalışma şartlarında kalmasını temin edecek yöntemlerin öğretilmesi


Burak Emre YAPANMIŞ


1 Arıza, bakım, tamir ile önleyici, kestirimci, düzeltici vb. bakım konularını kavrayabilme
2 Bakım faaliyetlerini, en uygun planlama bilgisini edinebilme
3 Endüstriyel makine ve sistemlerin güvenirlik ve bakılabilirliği konularının kavrayabilme

Birinci Öğretim


yok


yok


Bakım planlama kavramı, amaçları ve tipleri, bakım planlama sistemi ve organizasyonu, bakım faaliyetleri, bakım çizelgeleme ve kontrol, önleyici ve arızi bakım, arıza dağılımları ve güvenilirlik, kısa ve uzun vadeli bakım politikaları, bakım planlamada benzetim, tek-gurup yenileme, onarım-yenileme politikaları, bilgisayarlı bakım yönetim sistemleri, (BBYS), toplam üretken bakım (TPM)


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bakım Planlama kavramı, amaçları ve tipleri
2 Bakım planlama sistemi ve organizasyonu
3 Bakım faaliyetleri
4 Bakım çizelgeleme ve kontrol
5 Bakım yönetimi modelleri
6 Önleyici ve Bakım
7 Arıza dağılımları ve güvenilirlik
8 Kısa ve Uzun Vadeli Bakım Politikaları
9 Ara Sınav
10 Onarım-Yenileme Politikaları
11 Tek-Gurup Yenileme Politikaları
12 Bakım Planlamada Benzetim
13 Kestirimci bakım ve teşhis edici (diyagnostik) teknikler
14 Bilgisayarlı Bakım Yönetim Sistemleri (CMMS)
15 Toplam Üretken Bakım

1. Maintenance Planning and Scheduling Handbook by Doc Palmer, McGraw Hill, NY, 1999. 2. MPRO 2000, CMMS, Bilgisayarlı bakım yönetim yazılımı demo program , BDR Systems Inc., USA


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Ev Ödevi 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 45

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 1 2 1 1 1 1 4 2 4 2 2 1 1
ÖÇ 2 1 4 4 3 1 4 1 1 4 1 2 4 1
ÖÇ 3 1 2 1 3 2 1 1 1 5 1 5 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek