GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2603002052020 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Ders 2 3 2,00

Önlisans


Türkçe


Öğrencilerin; içinde yaşadıkları toplum sorunlarını gözlemlemelerine, topluma karşı sorumluluklarını takım çalışması içinde ve aynı zamanda bireysel inisiyatif alarak gerçekleştirebilmelerine katkıda bulunmaktır.1 Topluma karşı sorumluluk duygusu geliştirebilme
2 Yaşanılan çevrenin sorunlarına duyarlılığı arttırabilme
3 Girişimcilik ve inisiyatif alma kapasitesini arttırabilme
4 Üniversiteye ve topluma aidiyet duygularını geliştirebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Toplumsal olaylara karşı duyarlı olabilme; proje yazabilme; sivil toplum örgütlerini tanıma ve birlikte çalışma; proje sunabilme; ekip çalışması yapabilme.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, önemi ve kurallar ; Örnek sosyal sorumluluk proje tanıtımları
2 Sivil toplum kuruluşlarının tanıtımı
3 Proje taslağı sunumu
4 Proje hazırlama
5 Proje hazırlama
6 Proje sunumları ve değerlendirme
7 Proje taslağı sunumu
8 Proje hazırlama
9 Proje hazırlama
10 Proje sunumları ve değerlendirme
11 Proje taslağı sunumu
12 Proje hazırlama
13 Proje hazırlama
14 Proje sunumları ve değerlendirme
15 Dönem değerlendirmesi
16 Genel değerlendirme

Konferanslar • Grup çalışması • Grup tartışması • Uygulamalar • Sözlü sunumlar


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Takım/Grup Çalışması 15 4 60
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2 2 3 1 3 2 1 2 3 2 1 2 1
ÖÇ 2 3 3 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1
ÖÇ 3 2 4 1 2 4 1 1 4 4 4 2 3 1
ÖÇ 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek