GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2603001152021 TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ Ders 1 1 4,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı, makine teknikerleri için talaşlı imalatta gerekli olan temel teknolojik işlemler konusunda öğrencinin becerisini geliştirmek, temel ölçme ve kontrol işlemlerini ve temel imalat işlemlerini kavratabilmektir. Öğrenciye el aletlerini, matkap, torna, freze ve taşlama tezgahlarını kullanarak temel imalat işlemlerine ait yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.


Öğr. Gör. B. E. YAPANMIŞ


1 Mesleki teorik bilgiyi uygulamaya yönelik kullanabilme
2 Temel ölçme ve kontrol işlemlerini yapabilme
3 Temel tesviyecilik işlemleri bilgi ve beceri işlemlerini yapabilme
4 Rayba, pafta, kılavuz çekme işlemlerini yapabilme
5 Üniversal torna tezgahlarında temel tornalama bilgi ve beceri işlemleri yapabilme
6 Üniversal freze tezgahlarında temel frezeleme bilgi ve beceri işlemleri yapabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Eğe, kesici çeşitleri, ölçme, kontrol ve markalama aletleri, kesme ilkeleri ve çeşitleri, Malzemeye uygun kesme takımları, ayaklı zımpara taşı tezgahları, matkap bileme, Matkap çeşitleri, matkap uç açıları, delinecek parça ve matkapların malzeme özellikleri, delik delme işlem sırası, devir hesabı., Rayba, kılavuz, pafta çeşitleri, vida tarakları, kılavuz ve pafta ile vida açma işlem sırası., Torna tezgahı çeşitleri, kısımları, tornalama çeşitleri, aynalar, yataklar, kesici takımlar. Torna kalemleri, çeşitleri, punta matkabı, devir sayısı ilerleme miktarı hesapları, alın ve silindirik tornalama işlem sırası, kanal kalemi çeşitleri, açıları, bilenmesi, ölçü aletleri,, Konik tornalama yöntemleri, koniklik ölçme mastarları., Matkap çeşitleri, kademeli delik delme esasları, tırtıl çeşitleri, Vida çeşitleri, mastarları, vida kalemi çeşitleri, kör deliğe vida açma, vidalarda ağız sayısı, Makine raybası çeşitleri, tornada raybalama teknikleri, iş parçası rayba eş eksenli bağlama tekniği, Freze tezgahları, yüzey frezeleme çakıları, çakı bağlama elemanları, talaş derinliği ve ilerleme hızı hesapları, Frezeleme yönleri, iş parçasını paralel bağlama, Kanal ve cep freze çakı çeşitleri, kanal frezeleme emniyet tedbirleri Delik büyütme, frezede basit bölme, bölme aparatları.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Eğeleme, Markalama, Kesme -Uygulamalı dersler -Atölye uygulamaları
2 Eğeleme, Markalama, Kesme -Uygulamalı dersler -Atölye uygulamaları
3 Delik Delme, Matkap Bileme -Uygulamalı dersler -Atölye uygulamaları
4 Rayba Çekme, Kılavuz Çekme, Pafta Çekme -Uygulamalı dersler -Atölye uygulamaları
5 Rayba Çekme, Kılavuz Çekme, Pafta Çekme -Uygulamalı dersler -Atölye uygulamaları
6 Ölçme Kontrol Aletleri (Kumpas, Mikrometre, Komparatör, Mastarlar) -Uygulamalı dersler -Atölye uygulamaları
7 Ölçme Kontrol Aletleri (Kumpas, Mikrometre, Komparatör, Mastarlar) -Uygulamalı dersler -Atölye uygulamaları
8 Vize
9 Torna Tezgahları, İş Parçalarının Bağlanması
10 Kesicilerin Bilenmesi ve Bağlanması, Tornalama İşlemleri
11 Kesicilerin Bilenmesi ve Bağlanması, Tornalama İşlemleri -Uygulamalı dersler -Atölye uygulamaları
12 Freze tezgahları, Üniversal freze tezgahı ve kısımları -Uygulamalı dersler -Atölye uygulamaları
13 Kesiciler ve Bağlama, Düzlem Yüzey Frezeleme, Eğik yüzey frezeleme, Kanal-Cep Frezeleme -Uygulamalı dersler -Atölye uygulamaları
14 Kesiciler ve Bağlama, Düzlem Yüzey Frezeleme, Eğik yüzey frezeleme, Kanal-Cep Frezeleme -Uygulamalı dersler -Atölye uygulamaları
15 Planya, Vargel tezgahları, Planyalama İşlemi Genel Tekrar -Uygulamalı dersler -Atölye uygulamaları
16 Final

• Öğretim Elemanı Ders Notları • Degarmo Paul, Black Temple, Kosher Ronald (1988), İmalat İşlemleri ve Malzemeleri, USA, Macmillan Inc. • Özcan Şefik, Bulut Halil (1993), Atelye ve Teknoloji Meslek Bilgisi 1-2-3, Ankara • Timings R.L., (1992), İmalat Teknolojisi, Cilt 1-2-3 • Özkara Hamdi, Tesviyecilik Atölye ve Teknoloji 1-2-3, Metal Meslek Bilgisi, MEB Ders Araçları: Torna Tezgahı, Freze Tezgahı, Matkap Tezgahı, Zımpara Taşı Tezgahı, Takım ve araç-gereçleri.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Problem Çözümü 5 2 10
Tartışma 2 2 4
Alan Gezisi 2 5 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 15 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Ev Ödevi 2 2 4
Toplam İş Yükü (saat) 126

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 3 1
ÖÇ 2 2 2 2 2 1 1 4 2 2 3 2 4 1
ÖÇ 3 3 1 2 3 4 1 1 2 2 2 2 3 2
ÖÇ 4 1 2 2 2 2 2 3 1 2 3 3 1 3
ÖÇ 5 2 1 2 1 3 1 3 2 2 1 3 1 2
ÖÇ 6 1 1 4 2 3 1 4 4 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek