GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9021002062010 İŞ GÜVENLİĞİ Ders 2 4 2,00

Önlisans


Türkçe


Dersin amacı öğrencilere ara eleman olarak çalışacakları fabrikalarda ve işyerlerinde işçi sağlığı iş güvenliği ve konularında ihtiyaç duyacakları temel bilgileri vermektir. Ayrıca onları gelecekte karşılaşabilecekleri sorunlara karşı duyarlı hale getirmek ve formen olarak güvenlik konusunda sorumluluk taşıyacakları konularda çözümler getirmelerini sağlayacak bilgi edinme, analiz yöntemleri uygulama vb. becerilerini vermek hedeflenmiştir.1 Çalışma ortamında ki güvenlik, ilkyardım gibi hayati önem içeren konular hakkında fikir sahibi olabilme.
2 Formen olarak güvenlik, ilkyardım v.b. konular da sorumluluk taşıyabilme.
3 İnsan güvenliği konusunda karşılaşabilecekleri sorunlar da yapmaları gerekeni kavrayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin temelleri: Sağlık ve güvenlik konseptleri, iş kazaları, meslek hastalıkları ve iş kazaları ile ilgili olarak tutulan istatistikler. İş yerlerinde kurulan işçi sağlığı, iş güvenliği komiteleri ve görevleri, SSK ve sağlık hizmetleri. İş yerlerinde zararlı olan faktörler. Çevresel ve kişisel kontrol önlemleri. Bazı kimyasal maddeler: Özellikleri ve korunma yöntemleri. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS). Risk değerlendirmesi: Analiz yöntemleri, HAZOP, HAZAN, hata ağacı analizi ve örnekleri. Patlamalar ve yangınlar : Yangın çeşitleri, gaz ve toz patlamaları, kaynayan sıvıların genleşen buharlarının patlaması (BLEVE).


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Çalışma Hayatı, işçi, işveren ve işyeri tarifleri.
2 İşçi ve işveren ilişkileri
3 İşçi sağlığı
4 İş güvenliği komiteleri
5 Malzeme bilgileri ve güvenlik formları
6 İş kazaları
7 Meslek hastalıkları ve genel özellikleri
8 ara sınav
9 kazalarda ilkyardım
10 kazalarda ilkyardım
11 kazalarda ilkyardım
12 Tehlikeli maddeler
13 Zehirli maddeler
14 Patlayıcı maddeler
15 Risk değerlendirmesi
16 Final Sınavı

D. A. Crowl, J.F. Louvar, "Chemical Process Safety: Fundamentals with Applications", Prentice Hall International Series in the Physical and Chemical Engineering Sciences, (1990 ).


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 2 4 8
Ev Ödevi 2 4 8
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3
ÖÇ 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3
ÖÇ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek