GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2604001172019 KİMYA Ders 1 1 3,00

Önlisans


Türkçe


Bu dersin amacı öncelikle gerekli temel kimyasal ilkelerin verilmesi ve böylece öğrenciyi takip eden yıllarda alacağı derslerine hazırlamaktır1 Atomun yapısını kavrayabilme.
2 Atom-Element-Bileşik-Molekül ve Madde arasındaki bağıntıyı kurabilme.
3 Kimyanın Temeli olan Periyodik Cetveli tanıyabilme.
4 Atomun yapısını kavrayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kimyanın önemi. Atom ve yapısı, Element, Bileşik ve molekül kavramları. Madde ve sınıflandırılması. Ayırma Yöntemleri.Periyodik cetvelin özellikleri. Bileşiklerin önemi ve adlandırılması. Kimyada ki temel reaksiyonlar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Madde, sınıflandırılması ve özellikleri
2 Atom ve yapısı
3 Periyodik cetvel ve özellikleri.
4 Metallerin özellikleri. Ve sınıflandırılması
5 Kimyasal bağlar
6 Bileşiklerin adlandırılması
7 Bileşiklerin adlandırılması
8 Reaksiyon türleri
9 VİZE SINAVI
10 Reaksiyon tamamlama
11 A Grubu elementleri ve özellikleri
12 A Grubu elementleri ve özellikleri
13 B Grubu elementleri ve özellikleri
14 B Grubu elementleri ve özellikleri
15 TEKRAR
16 FİNAL SINAVI


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Ev Ödevi 12 2 24
Toplam İş Yükü (saat) 80

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 1 1 1 3 4 1 1 1 4 3 4 1 1 4
ÖÇ 2 1 1 1 4 4 1 1 1 4 3 4 1 1 4
ÖÇ 3 1 1 1 4 4 1 1 1 4 3 4 1 1 4
ÖÇ 4 1 1 1 4 4 1 1 1 4 3 4 1 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek